Mensen werken op een informele manier samen

Psychologisch eigenaarschap: de kracht van betrokkenheid

Het doet iets met mensen wanneer ze zich (mede)-eigenaar voelen. Eigenaarschap of eigenaarsmentaliteit ontlokt gedragskenmerken die in een organisatiecontext heel nuttig kunnen zijn. Het maakt mensen betrokken bij de gang van zaken en creëert een groter verantwoordelijkheidsgevoel.

Om dit gevoel tot ontwikkeling te brengen, hoeven medewerkers niet noodzakelijk eigenaar te zijn in een juridisch-formele betekenis. Men kan zich ook eigenaar voelen van een functie, rol, project, organisatorisch proces of van de organisatie als geheel.

Banden versterken

Psychologisch eigenaarschap zit geworteld in ons verlangen om de wereld naar onze hand te zetten en om een plaats voor onszelf op te eisen. Mensen willen fier zijn op wat ze doen en ergens toe behoren. Ondernemingen die daarop weten in te spelen, zullen de banden met medewerkers versterken, zowel onderling als met de organisatie als geheel.

Dat veronderstelt evenwel een aangepaste leiderschaps- en managementstijl alsook een organisatorische aanpak die mensen in staat stelt om het eigenaarschap volwaardig te beleven.