Naar maatschappelijke waardecreatie

Met Connect21 gaf Ageas haar nieuw strategisch plan vorm. De volgende drie jaar wil de verzekeraar een stap verder gaan dan het puur economische aspect en ook haar belangrijke maatschappelijke rol in de verf zetten en ontwikkelen.

Daarmee past het bedrijf zich helemaal in in de betekeniseconomie. Daarin is financiële meerwaarde een middel in plaats van een doel op zich. Het doel van betekenisgerichte bedrijven ligt in het bijdragen aan de levenskwaliteit van klanten en andere stakeholders en aan het nastreven van een hoger maatschappelijk doel of ‘purpose’ (zie ook ETION Forum 2019 over de betekeniseconomie).

Het verhaal dat Ageas wereldwijd en AG Insurance in België ophangen, is dat ze er in de eerste plaats willen zijn voor hun klanten. Het centraal beeld is dat van de ‘supporter van hun leven’. Het bedrijf bekommert zich dan over de onzekerheden en de mogelijkheden, zodat de klanten met alle gemoedsrust ten volle kunnen genieten van elke fase van hun leven.

Connect21

Maar Ageas gaat nog een stap verder dan deze missie, zo stelt Frank Vandenborre, Lead Stakeholder Engagement en bezieler van het extra luik: “Ik heb de ambitie om — naast de goede financiële resultaten van de voorbije tien jaar — een mooi blok toe te voegen qua maatschappelijke waarde. We zijn al een tijdje bezig met thema’s zoals vergrijzing, gezondheid, mobiliteit en moderne infrastructuur. Samen met een zeventigtal medewerkers vanuit de ganse wereld gingen we in de Connect21-oefening zoeken hoe we dat structureler konden doen en toch een winstgevend bedrijf blijven.”

Ageas combineert maatschappelijke waarde met economische: “We doen waardevolle zaken in alle discretie. Zo zijn we jaren geleden via onze vastgoedpoot in ‘Scholen van Morgen’ gestapt. We hebben bijna 200 scholen gebouwd, waardoor 150.000 leerlingen in moderne omstandigheden les kunnen volgen. Het toont hoe we maatschappelijke waarde in onze producten en dienstverlening verankeren. We hebben ons strategisch plan vertaald in hoe we er moeten zijn voor al onze stakeholders en de maatschappij waarin we leven. Omdat het geen dode letter zou zijn, hebben we het omgezet in beloftes en realisaties per categorie die we gaan meten en waarover we op termijn zullen rapporteren.”

“De gekozen SDG’s moeten geleidelijk aan deel uitmaken van het DNA van de Ageas-medewerker.”