Olivier Lambrecht

“Mensen maken het verschil”

“Iedereen verdient een aangename plek om te wonen, is onze visie. We combineren dat met een eigen aanpak voor people, planet & profit. Duurzaamheid is een van onze belangrijkste doelstellingen”, zo zegt Olivier Lambrecht, overigens de eerste niet-familiale CEO van Matexi en een CEO met een voorgeschiedenis in hr.

Olivier Lambrecht beseft dat wie bouwt, ruimte inneemt. De ontwikkelaar zet dan ook in op ‘inbreiden en her-ontwikkelen’. Matexi focust maximaal op reconversie van bestaande terreinen: “Bij brownfields en bestaande gebouwen is het herinrichten belangrijk. We zijn eigenlijk al 25 jaar geleden op die kar gesprongen en moeten niet wachten op wat de politiek maakt van de Green Deal. Zo hebben we al lang onze eigen interne duurzaamheidsmatrix.”

We moeten niet wachten op wat de politiek maakt van de Green Deal. Zo hebben we al lang onze eigen interne duurzaamheidsmatrix.

Matexi Academy

Als ontwikkelaar van duurzame buurten is Matexi geen aannemer. De organisatie werkt vooral ondersteunend en doet dat via enerzijds lokale teams van projectontwikkelaars en anderzijds de medewerkers van de Construction-afdeling, die aannemers en bouwwerven coördineren. Zoals elk bedrijf voelt Matexi de schaarste op de arbeidsmarkt. Matexi stelt 350 mensen tewerk. Vandaag zoekt het 15 medewerkers in ons land, maar ook in Polen is de projectontwikkelaar op zoek naar gedreven medewerkers.

Olivier Lambrecht gelooft dat hij als werkgever de juiste omgeving moet creëren: “Dat doen we ten eerste met onze Matexi Academy. Het is een plaats waar mensen duidelijke leertrajecten volgen en zich kunnen ontwikkelen. We vervingen onze car policy door een mobiliteits-policy. Het merendeel van onze mensen bestelt intussen elektrische bedrijfswagens. Zo proberen we voor onze medewerkers een aantrekkelijke omgeving op te zetten.”

Employer Brand

Matexi werkt hard aan het werkgeversmerk, getuigt de CEO. De basis wordt een werksituatie waarbinnen medewerkers zich kunnen ontplooien. De 350 werknemers zijn bij voorkeur allen ambassadeur en dragen de naam uit.

De projectontwikkelaar sloot een merkwaardig partnerschap af met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Supporting Greatness is de noemer. Olivier Lambrecht: “Onze waarden zijn doorzettingsvermogen, eerlijkheid, vertrouwen, hard werken om resultaten te halen en zich ontwikkelen. Dat komt overeen met de olympische waarden. Mensen die zich herkennen in die waarden, weten dat Matexi de juiste plaats is voor wie zich wil ontplooien.”

Lees het volledige artikel in het decembernummer van Ondernemen.