Johnny Smets

Johnny Smets (Realdolmen) over het nieuwe werken

Het nieuwe werken sinds COVID-19 betekent over het algemeen meer thuiswerk, minder verplaatsingen en flexibeler uren. Voor de 2000 werknemers van Realdolmen, dat aan IT-dienstverlening doet, was dat al voor de crisis business as usual, weet CEO Johnny Smets: “Maar onze klanten werden ook verplicht onze consultants van thuis uit te laten werken. Dat was de grote verandering voor ons. Onze partners zien nu in dat het perfect mogelijk is, proeven van het concept en gaan daar volmondig in mee. Ik hoop van harte dat deze evolutie blijvend zal zijn.”

Reeds voor de crisis voorzag de organisatie van de IT-dienstverlener in maximaal twee dagen thuiswerk per week. De beperking gold omdat de directie veel belang hecht aan het werken in team en de cohesie van de ploegen.

Positieve bevraging

Johnny Smets is er trots op dat zijn organisatie van bij het eerste corona-signaal iedereen van thuis uit liet werken. Reeds in maart van dit jaar probeerde hij ook de klanten de voordelen te laten inzien van wat men bij Realdolmen plaatsonafhankelijk werken is gaan noemen. Het bleek niet gemakkelijk om klanten ervan te overtuigen te werken zonder fysieke controle op de consultants. Maar uiteindelijk werkte 98% van het bedrijf van thuis uit.

Een recente bevraging gaf aan dat dat soort arbeid bij 72% van de werknemers leidde tot een toenemende tevredenheid betreffende de werk-privébalans. Ook de gegroeide flexibiliteit in de werkuren werd bij 86% van de bevraagden als positief ervaren. Dat was een verrassing in een sector waar mensen wel eens van werk veranderen omwille van de mobiliteit. Daarom wil Johnny Smets het verschijnsel graag bestendigen.

Wisselende barometer

Leidt thuiswerk tot meer stress en minder mentale gezondheid? Johnny Smets ziet een wisselende stand op de barometer ter zake: “De grootste frustratie was die van medewerkers die uren in de file stonden op weg naar de klant of naar kantoor. Corona bracht thuiswerk en tevredenheid omdat minstens twee uur verplaatsingstijd wegviel. Daarbij kwam dat men zijn eigen werkuren kon kiezen. Twee keer een positieve dynamiek."

Ik voorspel dat mensen met plezier terug naar het kantoor zullen komen. Iedereen zal elkaar willen ontmoeten en willen bijpraten.

Nu ziet de CEO een tendens naar ontevredenheid. Medewerkers beginnen het scherm beu te worden en missen sociale contacten. Ook het sluiten van de kantoren riep weerstand op. “Mensen zitten per twee aan de keukentafel te werken, terwijl de kinderen in de living hun huiswerk maken. Dat levert de vraag op om naar het kantoor te mogen komen. Ik voorspel dat mensen met plezier terug naar het kantoor zullen komen. Iedereen zal elkaar willen ontmoeten en willen bijpraten. Die drang zal nadien wegebben. Het zal volstaan twee keer een uur in de file te staan. Dan zullen werknemers zich afvragen waarom ze dat doen en terug het thuiswerk ontdekken. Daarom zweer ik bij plaatsonafhankelijk werk en bij afwisseling in functie van de noden.”