‘Happonomy’: recepten voor een gelukseconomie

Een kookboek voor een mensgerichte economie. Zo zou je ‘Happonomy’ van Bruno Delepierre kunnen omschrijven.

In het boek reikt de jonge ondernemer en organisator van TEDx Leuven 35 recepten aan die onze economie meer moeten doen bijdragen aan ieders geluk. Van geluksmetingen op de werkvloer tot het invoeren van alternatieve munten. Van een dynamisch basisinkomen tot een robottaks. Alle recepten delen de basisveronderstelling dat economie ten dienste moet staan van de mens en niet omgekeerd. Het is dat laatste dat volgens Delepierre de oorzaak is van economische, maar ook van persoonlijke crisissen zoals burn-out en stress.

Aanbevelingen voor morgen

Delepierre deinst niet terug om ook ‘controversiële’ of weinig populaire voorstellen op te werpen zoals maximumlonen of arbeidsduurvermindering. Hij geeft wel aan dat hij persoonlijk niet alle recepten even goed kan smaken, maar geeft niet aan waar zijn voorkeuren dan wel liggen. Een beetje jammer, want het zou meer consistentie brengen in de richting die hij uit wil. Zo bevat het boek een voorstel voor ‘maatschappelijk gecorrigeerde bonussen’ dat bonussen koppelt aan het dienen van meerdere stakeholderbelangen en niet alleen aan die van de aandeelhouders. In een volgend recept stelt hij dan weer het nut van bonussen an sich in vraag…

Toch is het interessant dat de auteur een breed gamma van aanbevelingen voor de economie van morgen aanreikt. Op die manier kunnen beleidsmakers, ondernemers en enthousiaste burgers zelf hun gading zoeken in de vele ideeën van het boek. Ook de weg naar Utopia, de ondertitel van het boek, begint immers bij mensen en organisaties die een eerste stap naar verandering zetten.

Voordeel voor ETION-leden

Delepierre, Bruno (2016), Happonomy. Roadmap naar Utopia, Politea: Brussel, ISBN: 9789057185588.

Prijs: € 29,99. ETION-leden krijgen 10% korting mits bestelling via tine.mous@politea.be en vermelding 'lid ETION'.