Geluk in tijden van corona

Fotograaf
Jan Crab

Na één week ‘softe lockdown’ staat het sociale en professionele leven quasi stil in België. Onze bewegingsvrijheid is fors ingeperkt, en terecht. Nu is het een kwestie van solidariteit, van volhouden en hopen dat onze collectieve inspanning om het Covid-19 virus in te dijken, snel loont.

De gevolgen van het isolement zijn voor ieder van ons verschillend, maar noodgedwongen is onthaasting voor velen de norm. Alle vergaderingen, familiebezoeken, sportlessen, etentjes, uitstappen met de kinderen,… zijn geschrapt uit de agenda, en plots is er ruimte. Ruimte om stil te staan bij wat écht telt in het leven, om de zaken in een ander perspectief te zien en ons eigen geluk in vraag te stellen. Waarom zou je dat niet op een gestructureerde manier doen en meteen bijdragen aan gefundeerd wetenschappelijk onderzoek naar geluk?

Nationaal Geluksonderzoek

Na het succes van de eerste fase in 2018, ging recent de tweede fase van het Nationaal Geluksonderzoek van start. Opnieuw peilen de onderzoekers onder leiding van prof. Lieven Annemans naar het geluk van de Belg, en naar de factoren (gezondheid, financiële situatie, sociale relaties, werk,…) die ermee gepaard gaan.

Wat verlangen mensen écht van het leven? Hoe zit het met welzijn op het werk? Hoe staat de Belg tegenover ouder worden, tegenover de politiek en… tegenover de coronacrisis? De onderzoekers willen het van zoveel mogelijk mensen horen. Het invullen van de vragenlijst (vóór eind maart) neemt ongeveer 30 minuten in beslag; anonimiteit is verzekerd.

Club Geluk

Tegen de achtergrond van het Nationaal Geluksonderzoek gaat ETION dit najaar ook in gesprek met professor Annemans. In een reeks van 3 bijeenkomsten komen alle mogelijke aspecten van het thema ‘geluk’ aan bod, maar we focussen vooral op de relatie tussen werk en geluk, en de impact die werkgevers kunnen hebben op het geluksniveau van hun medewerkers.