Cover boek Robot aan het stuur

ETION-boek: Robot aan het stuur

Hoe zal artificiële intelligentie ons leven veranderen? Welke beslissingen willen we aan robots overlaten? Tot op welke hoogte laten we technologie ons sturen? Jochanan Eynikel onderzoekt in het nieuwe ETION-boek 'Robot aan het stuur' tal van fascinerende vragen die de relatie tussen mens en machine grondig onder de loep nemen. ETION-leden krijgen het boek binnenkort gratis in de bus.

Big data, slimme software, zelfrijdende wagens… De doorbraak van slimme technologie verandert onze leefwereld drastisch en beïnvloedt zelfs onze manier van denken. Maar ons gebruik van technologie is niet neutraal. Meer dan ooit moeten we nadenken over hoe we met de morele kanten van techniek willen omgaan.

Robot aan het stuur analyseert de verwevenheid tussen techniek en ethiek en draagt bouwstenen aan voor waardengedreven innovatie. Het boek toont aan dat we het potentieel van artificiële intelligentie en slimme robots alleen kunnen benutten door het beste van de mens en de technologie te verenigen.

Morele zelfreflectie

"Meer dan tweeduizend jaar geleden heeft Plato gezegd dat we waarden het best bevorderen door vraagstelling en dialoog. Ethiek leren we door in discussie te gaan met de anderen, in het bedrijf maar ook daarbuiten met andere stakeholders. Het uitermate boeiende en toegankelijke boek van Jochanan komt daaraan tegemoet. Met zijn boek hoopt hij 'de morele zelfreflectie van bedrijven en ontwerpers te stimuleren'. Dat doel sluit perfect aan bij de missie van ETION", vertelt ETION-voorzitter Herman Van de Velde in het nawoord.

De schat aan voorbeelden van de razendsnelle evolutie van de technologie doet ons nadenken over onze rol als ondernemer en manager.

"Jochanan geeft voorbeelden die bevestigen dat slimme computers meer en meer het menselijke kunnen benaderen. Ze zouden het werk van heel wat mensen kunnen overnemen, niet alleen van kortgeschoolden maar evenzeer van managers. Veel beslissingen zouden we in de toekomst kunnen overlaten aan intelligente machines die veel beter in staat zijn om complexe data te analyseren en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen."

"Maar zoals Jochanan terecht optekent: ‘Mensen zijn ook emotionele en lichamelijke wezens. In vergelijking met machines is onze irrationaliteit – het feit dat we soms onberekenbaar zijn – misschien wel onze meest menselijke eigenschap.’ Daarom zullen ondernemers zich veel meer moeten focussen op dingen die we beter kunnen dan machines en dat zijn mensen motiveren en gamechanging scenario’s produceren. Dat zal de essentie blijven voor ondernemers: inventieve strategieën ontwikkelen en zorgen dat je de mensen motiveert en enthousiasmeert om die strategie uit te voeren."

Ethisch leiderschap

"Onze complexe en hoogtechnologische samenleving heeft leiders nodig die oog hebben voor ethische probleemstellingen, die alternatieven durven onderzoeken. Maar ook leiders die de empathie hebben om zich in de plaats te stellen van anderen en de gevolgen van de beslissingen op de medemens kunnen inschatten. Leiders die later geen spijt zullen hebben van hun beslissingen omdat ze in eer en geweten genomen zijn. Leiders die streven naar een waardengedreven onderneming." 

"Nochtans voorspellen een aantal recente schandalen die verband houden met technologie niet veel goeds, denken we maar aan het emissieschandaal bij Volkswagen (en andere constructeurs gaan waarschijnlijk evenmin vrijuit). Terecht worden de topmanagers hiervoor met de vinger gewezen en meestal nemen ze dan ook hun verantwoordelijkheid, maar we moeten ook beseffen dat deze dubieuze activiteiten enkel kunnen gebeuren met de medewerking van uitgebreide technische teams."

Herman Van de Velde

"Het maskeren van bedrog met ingenieuze software kan niet zonder ingenieurs, softwareontwikkelaars en datacollectors . Het probleem is dat we deze technische mensen vaak niet op de ethische consequenties van hun job of onderzoek waarderen. Nochtans is dit een grote verantwoordelijkheid van de leidinggevenden. Zij moeten een cultuur creëren waar ethische vraagstelling gestimuleerd wordt, waar mensen uitgedaagd worden om na te denken over de consequenties van de technologie die ze ontwikkelen."

"‘Mensloze technologie moet menselijke waarden blijven dienen’, poneert Jochanan in dit boek . Hierover wil ETION het debat verder stimuleren . Met talrijke initiatieven en netwerkingsmomenten biedt ETION de mogelijkheid aan zijn leden om deze discussie te voeren. Ik wil Jochanan dan ook bedanken en proficiat wensen met het initiëren van dit debat."