Pijltjes omhoog richting doelschijf

De winst van waarden

In deze beleidsnota gaan we na of we dit goed gevoel ook cijfermatig hard kunnen maken. We zullen aantonen dat ‘waardengericht’ ondernemen daadwerkelijk wordt beloond in de  bedrijfsresultaten. Dit is geen statistisch artefact, er is wel degelijk een causaal verband en het loopt in twee richtingen: het is makkelijk om goed te doen als het goed gaat met het bedrijf maar bedrijven die goed doen, hebben ook meer kans om zichzelf daartoe de nodige middelen te verschaffen. Meer nog, bedrijven die waardengericht te werk gaan, hebben meer kans om het financieel beter te doen dan hun concurrenten.