wazig zicht op stad en natuur badend in een zacht zonlicht

De utopie van de degrowth-economie

De klimaatopwarming daagt ons uit om onze economie zo snel mogelijk te ontkoppelen van fossiele brandstoffen. Hiervoor wordt vooral veel verwacht van de vergroening van het huidige groeimodel.

Maar de zogenaamde ‘degrowth-be­weging’ ziet het concept van economi­sche groei zelf als de grote boosdoener. Volgens degrowthers is economische groei ecologisch onhoudbaar, funda­menteel onrechtvaardig en destructief voor het menselijk welzijn. Ze pleiten dan ook voor een compleet nieuwe economie met fors minder produc­tie en consumptie als basis voor een duurzame en rechtvaardige samenle­ving.

In deze nota onderzoeken we of deze doelstelling realistisch en wenselijk is. We gaan dieper in op hun kritiek op economische groei en bekijken hoe ze dan de transitie naar een postgroei-economie concreet willen realiseren. We tonen aan dat degrowthers een in­trinsiek utopisch project nastreven en komen tot de conclusie dat ze met hun voorstellen wel eens het omgekeerde zouden kunnen bereiken van datgene wat ze beogen.