Kris en Ginny Heirbaut, Heirbaut Algriculture

De boer die niet langer de speelbal is van grote spelers

“In onze hoevewinkel verkopen we intussen al zelfgemaakte algenijsjes, -kazen, -chocolade, -thee en andere producten. In België is dat een nieuw product, maar voor Japanners zijn algen al lang een vast onderdeel van hun dieet, omdat het een geweldige bron is van eiwitten en mineralen. Daarom maken algen ook deel uit van voedingssupplementen. Het kweken van de chlorella-alg moet al gauw een extra inkomen opleveren en zo de ontbrekende schakel vormen in een echt circulair landbouwbedrijf”, zegt Kris Heirbaut.

De algenkweek vormt de ontbrekende schakel in een circulair landbouwbedrijf.

Koeien en koolstof

Op zijn 65 hectaren land teelt Kris Heirbaut intussen voldoende voedergewassen om zijn koeien te kunnen voeden zonder nog bijkomend voeder aan te kopen. Het gaat dan om gras, klaver, luzerne, granen en verschillende kruiden. Dat zijn ook planten met langere wortels die op die manier koolstof en stikstof in de bodem vastleggen. Deze gewassen zijn gezonder voor de beesten dan de klassiekers maïs en soja. De kruiden moeten afremmen dat koeien methaan produceren in hun magen die via hun muil in de atmosfeer komt. “Maar ook in hun mest zit methaan. Dat gas staat bekend als het ergste broeikasgas en de boeren moeten daarom maatregelen nemen om tegen 2030 al twintig procent minder methaan te produceren. Tegen 2050 mag het helemaal niet meer of het moet volledig gecompenseerd worden. Ik heb dat eerste quotum al bereikt door twintig koeien minder te houden. Maar we gaan nog verder. Het methaan uit de mest wordt opgevangen in een vergister en dan verbrand om onze eigen behoefte aan elektriciteit op te wekken. Daarbij vangen we de CO2 op die we dan gebruiken in de algenkweek. Wat dan nog overblijft, is koolstofrijke mest zonder methaan die we op onze akkers en weiden verspreiden. Op die manier wordt de CO2 gecapteerd en terug in de bodem gebracht waar het nuttig is voor de planten”.

De nieuwe teelten vangen meer koolstof op dan de klassieke maïs en daar kan Kris Heirbaut certificaten voor krijgen en verkopen. Dat is een extra bron van inkomsten. Het aanplanten van extra bomen en hagen in de akkerranden verhoogt zijn quotum verder. Die nieuwe begroeiing verbetert ook de vochtigheidsgraad van de grond. Het hele areaal is zo beter bestand tegen droogte.

Het hele grote plaatje

Het valt op dat Kris Heirbaut niet alleen naar de problematiek van de economische leefbaarheid van het eigen bedrijf kijkt, maar voortdurend blijft denken op grote schaal. In een klassiek veebedrijf is alles erop gericht om het vee te voederen met planten en op die manier dierlijke voeding te produceren in de vorm van melk en vlees. De wetenschap vindt al lang dat dit een omweg is. Waarom niet direct produceren voor de menselijke consumptie? Ook Kris Heirbaut heeft die switch nu gemaakt. Naast de algen verbouwt hij intussen ook tarwe voor bakmeel. “Maar in vergelijking met akkerbouw is het grote voordeel van de algenteelt dat je weinig grond nodig hebt. De installatie met glazen buizen om het zonlicht op te vangen in drie meter hoge rekken is bij uitstek een voorbeeld van verticale landbouw. Je hebt niet veel plaats nodig en je kan het dus doen naast de bestaande activiteit. Het grote voordeel van deze nieuwe teelt is dat je onafhankelijk wordt.”

Lees hieronder het volledige artikel in het juninummer van Ondernemen.

ETION Lefgozers: Kris Heirbaut

ETION Lefgozers zijn visionairs die gezond boerenverstand en branie in één persoon verenigen. Ondernemers die niet de platgetreden paden volgen en met succes buiten de lijntjes durven kleuren. In een ontspannen setting beluister je een verhaal dat bijblijft, over een levenswandel die beklijft. Op 19 september zijn we te gast bij Kris Heirbaut in Temse.