Avondzicht op felverlicht kantoorgebouw

Blurring boundaries

Waarom bestaan ondernemingen? Te vaak was het antwoord: het verhogen van aandeelhouderswaarde. Return creëren voor wie er middelen in stopt. De voorbije twee decennia zien we echter dat het antwoord hierop ruimer werd.

We schetsen in deze nota een context die een integrale benadering van ondernemerschap vraagt. Een dergelijk perspectief kan gevonden worden in de ethiek: doen wat goed is voor mij in relatie tot anderen. In de evolutie naar ‘ondernemingen zonder grenzen’ worden bedrijfswaarden als toetssteen voor de eigen werking dan ook steeds belangrijker. Ze vormen een coherente leidraad voor de economische, maatschappelijke en persoonlijke groei die een waardengedreven onderneming nastreeft. In vijf kenmerken ten slotte schetsen we de contouren van een WGO en hoe deze inspelen op de veranderende context.