7 op de 10 werkgevers wil zinvol werk

Fotograaf
Ian Schneider by Unsplash

Ruim 7 op de 10 werkgevers vindt het belangrijk dat het werk dat hun werknemers doen voor hen een bron van zingeving is. Dat blijkt uit een bevraging van ETION in samenwerking met hr-dienstenbedrijf ACERTA bij 467 ondernemers en beslissingsnemers.

Dat is belangrijk want ook werknemers zoeken veel meer in werk dan een inkomen. Uit een studie van Trendhuis eerder dit jaar bleek dat meer dan 8 op de 10 werknemers aangeeft te werken omdat men iets wil betekenen voor de maatschappij, omdat men sociaal contact zoekt en omdat met er plezier aan beleeft.

“Zowel intern als extern willen organisaties meer betekenen dan het produceren van winst.”

Zinvol werk

Werknemers én werkgevers zoeken met andere woorden intrinsieke betekenis in hun werk. Het is daarom een goede zaak dat ondernemingen het belang van zingeving op het werk erkennen. Toch er is nog werk aan de winkel. Ondanks de ambitie om werk zinvol te maken, oordeelt slechts 36% van de werkgevers dat medewerkers dit ook effectief in hoge mate ervaren. Ook als we kijken naar wat zinvol werk juist inhoudt, zijn er een aantal verbeterpunten.

Zinvol werk is werk waaruit men een positieve betekenis haalt. Zoals werk waarin je jezelf kan ontplooien, waar je jezelf kan zijn en waar je het gevoel hebt bij te kunnen dragen aan een groter geheel zoals de doelstellingen van de organisatie of bijdragen aan de maatschappij. In deze bouwstenen van zinvol werk, schieten organisaties soms nog tekort.

Persoonlijke ontwikkeling

Neem bijvoorbeeld de kansen op persoonlijke ontwikkeling. 17% van de medewerkers geeft aan nooit een gesprek te hebben met zijn leidinggevende, en als er dan toch een gesprek is, gaat het in 60% van de gevallen over het functioneren en de productiviteit. Slechts een minderheid geeft aan dat dit gesprek gaat over zijn ontwikkeling of werkbeleving (respectievelijk 16% en 24%). Ook werkgevers geven aan dat de investering in de persoonlijke ontwikkeling van werknemers beter kan. 91% vindt dit in hoge mate belangrijk. Slechts 58% ziet dit in hoge mate gerealiseerd in hun organisatie.

Bijdragen aan een groter geheel

In het kunnen bijdragen aan een groter geheel zien we bemoedigende cijfers. Ten eerste streven ondernemingen in grote mate doelstellingen na die verder gaan dan de financiële resultaten. Bijna 60% van de bedrijven noemt ‘bijdragen aan een betere wereld’ een topprioriteit. Deze doelstelling staat op gelijke hoogte met financiële doelstellingen zoals winst (61%) en omzet (57%).

Een aandachtspunt hierbij is dat ook werknemers de bijdrage van hun werk in het geheel willen zien. Bijna een derde onder hen heeft echter geen zicht op de resultaten van het bedrijf. 4 op de 10 zegt ook geen zicht te hebben op hoe hun eigen rol hieraan bijdraagt. Er is dus nood aan meer zichtbare verbinding tussen het individuele werk van de medewerker en de organisatiedoelen.

Persoonlijke zinbeleving

In het matchen van de persoonlijke zinbeleving van werknemers en hun werk zien we wel een sterke band. Zowel werkgevers (90%) als werknemers (75%) geven aan trots te zijn op de waarden van hun organisatie. Liefst 95% van de werkgevers vindt een match tussen de persoonlijke waarden van een werknemer en die van het bedrijf in hoge mate belangrijk. Een dergelijke waardenmatch wordt ook in grote mate gerealiseerd (72%).

Betekeniseconomie

De studie van ETION en Acerta bewijst dat de betekeniseconomie leeft in Vlaanderen en Brussel. Zowel intern als extern willen organisaties meer betekenen dan het produceren van winst. Men wil ook beantwoorden aan een behoefte aan zin en betekenis, zowel intern bij medewerkers als de buitenwereld. Zoals in het creëren van zinvol werk en het nastreven van een hoger doel of ‘purpose’.