zakenman springt over coronavirus

2022: het jaar van de tekorten

Het grote verschil met vorig jaar is dat de heropleving allerlei flessenhalzen heeft gecreëerd met zowel tekorten in de aanvoerketen als op de arbeidsmarkt. Het gevolg is inflatie met als bijkomend risico ontsporende looneisen. Deze gevaren verdienen aandacht maar zijn tegelijk ook een teken van herstel. Meer bezorgdheid mag er zijn ten aanzien van het tekort in de begroting.

Wanneer wordt COVID-19 een gewone griep?

Vaccin-immuniteit onder druk

De doorbraak inzake vaccins tegen COVID-19 was een eerste basisingrediënt in onze ETION Outlook van eind vorig jaar. Terecht hebben we toen gesteld dat hemel daardoor opklaarde. Met een effectiviteit van 90% (Pfizer-vaccin) zou een vaccinatiegraad van 70% volstaan om de speelruimte van het virus adequaat in te perken. Een aantal randvoorwaarden werden daarbij geplaatst: varianten met een hogere graad van besmetting en mogelijks een hogere resistentie tegen vaccins, alsook de duurtijd van de bescherming van de vaccins. Inmiddels is gebleken dat die factoren ons inderdaad parten hebben gespeeld bij het nastreven van groepsimmuniteit. Bovendien bleek de effectiviteit van niet mRNA-vaccins een heel stuk lager te liggen. Ondanks een vaccinatiegraad van meer dan 80% (in Vlaanderen) kunnen we 2021 bijgevolg niet afsluiten zonder nieuwe maatregelen die nodig zijn om de druk op de gezondheidszorg te verminderen.

Wereldwijd tekort aan vaccins

Deze randfactoren blijven ook in 2022 aan de orde. Ook na een boosterprik volgt wellicht een nieuwe vaccinatieronde. Lichte lockdowns blijven nodig als de druk op de gezondheidszorg te groot wordt. Nieuwe medicijnen zullen die druk helpen verminderen. Die zullen ook de schade helpen beperken als er weer een nieuwe covidvariant zou opduiken (over de Omikronvariant was bij het ter perse gaan nog onvoldoende geweten om het risico te kunnen inschatten). Hoewel 2022 wat minder stroef zal verlopen dan het voorbije jaar, zal het hoe dan ook nog enkele jaren duren vooraleer de covidpandemie is uitgeraasd tot een ‘gewone’ griep, zoals ook een groep van gerenommeerde wetenschappers ons reeds in de zomer van 2020 wist voor te spiegelen. En wat nu ook al zeker is: die datum schuift vooruit doordat het virus vrij spel krijgt in de minder gegoede delen van de wereld door het grote tekort aan vaccins daar.

Lees het volledige artikel in Ondernemen, december.