De wereld na Brexit en Trump, keert de rust weer?

Zal de rust terugkeren nu Trump is afgetreden en de Brexit werd voltrokken?

Het Twitter-dilemma

Trump versus Biden: enkele lessen in bescheidenheid

Trump of Biden, het tijdperk van globaal Amerikaans leiderschap is voorbij

Trump uit het klimaatakkoord of niet, de trend naar minder uitstoot blijft

‘Trump’-stop: een tournée de bon sens