Winst is goed, maar niet uit marktmacht

Een beperkt aantal grote bedrijven verwerft steeds meer marktmacht. In ‘The Profit Paradox’ betoogt Jan Eeckhout waarom iedereen daar moet van wakker liggen. Vooral de macht van platformbedrijven creëert een ‘winner takes all’-situatie die nefast is voor een goede marktwerking.

Minder materialisme dankzij meer welvaart

Naar een eerlijke vorm van samenleven

Winst of maatschappelijk rendement?

Allemaal sociaal 3.0