Man staat voor een tweesprong

Waardendilemma's

Hoe los je een dilemma op, dat de waarden van je bedrijf op de proef stelt?

Dagelijks moeten bedrijfsleiders, managers en medewerkers keuzes maken, in een spanningsveld van conflicterende belangen. Waarden kunnen de weg wijzen. Behalve als waarden zelf met elkaar in botsing komen. Dan ontstaan dilemma’s. Hoe kom je er dan uit, wetende dat elke oplossing zijn prijs heeft? Een ethisch besluitvormingsmodel kan beleids- of werkteams helpen via dialoog tot een onderbouwde beslissing te komen.

Deze nota beschrijft de opeenvolgende stappen en illustreert de aanpak aan de hand van een reëel praktijkvoorbeeld.