Vrijwillig van job naar job

Fotograaf
Shutterstock

De financiële sector komt de laatste maanden regelmatig in het nieuws met plannen om personeel vervroegd te laten afvloeien. Vooral als er dan SWT-regelingen in het spel zijn, leidt dat tot controverse. Ondertussen werkt Febelfin met haar leden en de sociale partners aan meer mogelijkheden om medewerkers extern te heroriënteren.

Febelfin

De financiële sector is een technologiesector aan het worden, zo stelt Karel Van Eetvelt vast. De gedelegeerd bestuurder van Febelfin ziet snel de skills en competenties veranderen die vandaag en morgen binnen de bank nodig zijn. “De sector heeft geen keuze: wie niet meegaat, verdwijnt. Het is onze uitdaging om oplossingen te bieden aan mensen die niet langer meekunnen.”

“We zetten in op een brede competentieontwikkeling zodat onze mensen in andere sectoren aan de slag kunnen. Wat ze geleerd hebben in de bank, kunnen ze ter beschikking stellen van andere werkgevers. Wat we vandaag al doen, heeft succes, maar slaat op een nog te beperkt aantal medewerkers. We hadden nood aan een meer structurele aanpak die enkele duizenden mensen moest aanspreken. Daarom werkten we samen met onze sociale partners en met diverse experten een nieuw project uit. Het project moet onze mensen tewerkstelling voor het leven bieden. Dat moet ons engagement zijn.”

“De financiële sector is een technologiesector aan het worden.”

Het nieuwe project werkt rond talentmobiliteit. Wien De Geyter is secretaris-generaal bij Febelfin en voert de gesprek-ken met diverse sectoren: “Ons motto is dat medewerkers op vrijwillige basis van job naar job moeten kunnen evolueren. Wie in een functie zit die bedreigd wordt, wordt uitgenodigd om gebruik te maken van het programma dat we ontworpen hebben. We werken met een digitale arbeidsmarktplaats, waar iedere betrokkene die interesse heeft, zijn profiel kan opladen. Via zijn cv, assessments en tests kan de persoon gematcht worden met de vacatures die op het platform staan.”

“Als werkgever willen we ons niet beperken tot de wettelijk verplichte verbrekingsvergoeding en outplacement. We willen met de verschillende formules een stap verder gaan door een volledig luik van coaching en begeleiding te voorzien die leiden naar een nieuwe job. Dat kan een functie zijn in een andere sector. We hebben al een protocolakkoord met de zorgsector afgesloten, maar ook met andere sectoren lopen er gesprekken.”

KBC Group

KBC levert vandaag reeds diverse inspanningen om haar medewerkers te heroriënteren. Frank Noten is general manager Core HR & Social Relations bij KBC Group. Hij vertrekt bij de formule experience@work die al ruim 5 jaar open-staat voor 55-plussers. “Dat gebeurt bij ons onder de noemer Minerva. We zorgen ervoor dat mensen gemotiveerd tot aan hun pensioen aan de slag kunnen blijven, ook al is dat dan niet binnen KBC. We hebben dat gekoppeld aan onze duurzaamheidsstrategie en verhuren de expertise van onze oudere medewerkers aan organisaties in de social profit en non-profit.”

“Deze switch naar externe jobmobiliteit was in het begin wel even opkijken voor onze collega’s, maar vandaag is het systeem gemeengoed geworden. Reeds 45 medewerkers zijn via dit systeem bij andere organisaties tewerkgesteld.”