Passen jouw medewerkers binnen vijf jaar nog bij hun job?

Het afgelopen jaar heeft het nogmaals aangetoond: de wereld kan er in een oogwenk helemaal anders uitzien. We leven nu eenmaal in een snel veranderende wereld, en het coronavirus heeft zelfs nog een extra versnelling veroorzaakt.

Ook de werkomgeving en de jobinhoud van je medewerkers zijn onderhevig aan verandering. Volgens onderzoek van Acerta en Indiville, denken meer dan 6 op de 10 Belgen dat ze binnen vijf jaar niet meer bij hun huidig werk zullen passen. Tip: blijf in beweging.

Arbeidsmarkt 2021

De impact op de mentale gezondheid van medewerkers is zeer nadrukkelijk op de agenda komen te staan. Telewerk zet de cohesie van teams onder druk en vergroot de afstand tussen medewerker en bedrijf. Dat maakt de nood aan communicatie en overleg inzake competenties en talentonwikkeling des te groter.

Duurzame inzetbaarheid vraagt ook dat er wordt gewerkt aan de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van medewerkers. Het delen van talent is niet alleen een middel om het te ontwikkelen, maar ook om het te behouden.

Aan de slag gaan waar de nood hoog is? Werknemers zeggen "ja"

We laten werknemers te lang in hun vertrouwde job

Vrijwillig van job naar job

Steeds meer honkvaste werknemers

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Arbeiders zoeken sneller andere job dan bedienden