Arbeiders zoeken sneller andere job dan bedienden

HR-dienstverlener Acerta onderzocht wanneer werknemers beslissen ontslag te nemen en welke invloed factoren als anciënniteit en statuut hierop hebben. Opvallend is dat de categorie van werknemers met 2 tot 5 jaar dienst samen meer dan 38% van het totaal aantal ontslagnames voor zijn rekening neemt. Acerta merkt dat arbeiders sneller beslissen dan bedienden om een andere job te zoeken: veel bedienden beslissen ontslag te nemen op het ogenblik dat ze tussen 2 en 5 jaar dienst hebben; bij arbeiders ligt de ontslagpiek voornamelijk tijdens hun eerste jaar dienst.

Vier op tien ontslagnemenden heeft 2 tot 5 jaar anciënniteit.

Acerta analyseerde recentelijk hoe het zit met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de eerste zes maanden na de aanvang van de arbeidsovereenkomst. Bij liefst 34% van de ontslagen tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst neemt de werknemer het initiatief.

Constant afbreukrisico

Wanneer we kijken naar de periode van het jaar waarin de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, zien we een relatief gelijke spreiding over de verschillende maanden. Dit wil zeggen dat werkgevers het hele jaar door aandacht moeten hebben voor hun werknemers: “Eén jaarlijks evaluatiemoment volstaat niet om de noden en behoeftes van de werknemer te kunnen opvolgen. Aangezien er geen piekmomenten bestaan doorheen het jaar waarop werknemers beslissen hun ontslag te geven, geef je als werkgever beter continu feedback in plaats van één keer per jaar. Zo kan je regelmatig het carrière pad bijstellen naargelang de verwachtingen van beide partijen”, aldus Peter Tuybens, expert talent ontwikkeling van Acerta Consult.

Lees het volledige artikel op de website van Acerta.