Gekleurde gummybeertjes

Verschil maken met diversiteit

We onderzochten in een aantal rondetafels met verantwoordelijken uit het bedrijfsleven welke factoren de tewerkstelling van oudere werknemers, allochtonen en personen met een arbeidshandicap positief beïnvloeden.

Hoewel we ons bewust zijn van de enorme impact van de structurele maatregelen binnen het arbeidsmarktbeleid, hebben we in deze studie onze aandacht gericht op de interne bedrijfsorganisatie. De invalshoek daarbij was dus niet zozeer welke elementen de instroom (aantrekken en tewerkstellen) bevorderen, maar wel wat bijdraagt tot het optimaliseren van de doorstroom en het voorkomen van uitstroom. In deze nota brengen we een synthese van de aanbevelingen op dit mesoniveau.