Verhoog het geluk van uw werknemers

Fotograaf
Jan Crab

Vier sessies lang ging de ETION Club Geluk op zoek naar geluk in werk en leven. In de laatste sessie gingen een twintigtal ondernemers onder leiding van professor Lieven Annemans dieper in op de elementen die de werktevredenheid kunnen verhogen.

Even recapituleren. Gemiddeld scoort de Belg 6,8 op 10 qua tevredenheid met de dagelijkse hoofdactiviteit. 43% scoort 8 op 10 en is dus zeer tevreden. 23% is dan weer ontevreden en scoort onder de zes. Bovendien is er een duidelijke relatie tussen tevredenheid met de dagelijkse activiteit en de levenstevredenheid. Bij elk punt waarmee de werktevredenheid stijgt, stijgt die met het leven met 0,39. Werk is dus — gelukkig — niet het enige, maar heeft een belangrijk aandeel in ons algemeen geluk, zo besloot professor Lieven Annemans zijn derde sessie.

“Als je een plan wil opstellen of wil werken aan wat het werk– en levensgeluk beïnvloedt, dan moet dat plan allesomvattend zijn.”

ABC van werktevredenheid

Uit het grootschalige Nationaal Geluksonderzoek van UGent en NN bleken de belangrijke factoren voor werktevredenheid autonomie, betrokkenheid en competentie te zijn. Die hebben alle drie een heel positief effect. Dat geldt ook voor een inkomen van meer dan 2000 euro en — ietwat verrassend — de tevredenheid met de verplaatsing voor professionele redenen. Negatieve uitschieters bleken stress, een masker moeten dragen en vooral eenzaamheid op het werk. Het zijn factoren die ook de algemene levenstevredenheid negatief beïnvloeden. Opvallend tot slot was dat mensen die vinden dat ze waardevolle zaken uitvoeren en dat ze een goed leven leiden, ook beter scoren op werk- en levenstevredenheid.

Met die wetenschap ging Lieven Annemans op zoek naar elementen die de werktevredenheid kunnen verhogen. Hij vertrok daarvoor van de theorie van zelfdeterminatie. In deze in het jaar 2000 bedachte theorie vertrekt men eveneens van autonomie, betrokkenheid en competentie. Medewerkers die meer ervaren van de drie voornoemde zaken, tonen meer wilskracht evenals engagement, en zijn meer gemotiveerd. Ze zijn creatiever, houden langer vol en zetten betere prestaties neer.

Belang van leiding

Dat is belangrijk voor de werkgever, getuigt de geluksprofessor: “Waar aan ABC voldaan wordt, zie je intrinsiek gemotiveerde werknemers. Ze vertonen echte interesse, hebben plezier in hun werk en behalen goede resultaten. Ze werken niet omdat het moet of louter om geld te verdienen. Interessant voor de ondernemers is dat recente studies uitwijzen dat een leidinggevende die autonomie gaat stimuleren bij zijn mensen en hen meer vrijheid geeft bij het beslissen, al de goede weg inslaat. Immers, wie inspraak heeft, zijn ideeën kwijt kan en naar zijn mening gevraagd wordt, scoort beter qua tevredenheid en autonomie. Natuurlijk kan dat niet altijd en overal, maar we zien dat wie steeds moet doen wat gevraagd wordt, veel slechter scoort. Kleine details kunnen hier grote verschillen geven. Als een leidinggevende de emotionele intelligentie heeft om daar goed mee om te gaan, zit je goed als bedrijf want dan presteren de medewerkers beter.”

Annemans gelooft eveneens in de aanpak van de werkstressoren. Werkdruk kan negatieve effecten hebben. Daar moet tegenin worden gegaan met energiebronnen en persoonlijke hulpbronnen. Energiebronnen zijn de steun die men krijgt van collega’s, de feedback van de leidinggevende en — nogmaals — de autonomie die gegeven wordt. Met persoonlijke hulpbronnen bedoelt Lieven Annemans onder meer de weerbaarheid, de stressbestendigheid en de stabiliteit van de medewerker: “Het zijn zaken die met elkaar in interactie gaan. Hoe meer hulp- en energiebronnen, hoe minder stress. In sommige bedrijven gaat men heel ver wat psychosociale veiligheid betreft. De leidinggevende doet er aan stresspreventie. De voorkeur wordt gegeven aan het welzijn van de werknemer, eerder dan aan de productiviteit. Dat gaat misschien ver, maar het bereikte psychosociaal welzijn leidt automatisch tot meer creativiteit, bevlogenheid en dus resultaten en productiviteit. Ik durf dit aan te raden aan de werkgevers. Het loont de moeite om hierin te investeren.”