Terugblik ETION Forum 2017

500 ondernemers palmden maandagavond de Ghelamco Arena in Gent in. Daarmee was het derde jaarlijkse forum voor leden en stakeholders van ETION volzet. Wie er niet bij kon zijn, kon het congres via livestreaming volgen op smartphone of laptop.

Het ETION-Forum stond stil bij de economische en maatschappelijke invloed van slimme technologie. Een robot kon uiteraard niet ontbreken als het gaat over de impact van slimme technologie op mens, economie en samenleving. Pepper leidde dan ook samen met Hanne Decoutere het forum in goede banen.

Sprekers

Keynotesprekers Mark Coeckelbergh (techniekfilosoof Universiteit Wenen) en Nell Watson (CEO QuantaCorp en expert AI en robotica Singularity University) belichtten de kansen en uitdagingen van de digitalisering en robotisering.

Tijdens een panelgesprek wisselden Jeroen Lemaire (CEO van In the pocket), Wim Bijnens (van Cronos Groep) en Jochanan Eynikel (businessfilosoof bij ETION) van gedachten. Ze waren het er alvast over eens dat de technologische evolutie onstuitbaar is, maar dat ze moet worden begeleid met  proactief denkwerk rond een ethische dimensie. 

“Ondernemers en beleidsmakers moeten niet doemdenken, maar wel vooruitdenken op de impact van technologie. Alleen zo blijft technologie in lijn met menselijke waarden. De ethiek van techniek blijft een mensenzaak.”

De panelleden becommentarieerden ook een video van Acerta. De hr-dienstverlener bevroeg CEO’s en kaderleden. Daaruit bleek dat bijna de helft van de werkgevers denkt dat de impact van robotisering en digitalisering zich al over drie tot vijf jaar zal manifesteren. Daarbij zullen banen verdwijnen en andere gecreëerd worden, maar per saldo zullen er meer verdwijnen.

Voorzitterswissel

Op het forum werd ook van voorzitter gewisseld. Algemeen directeur Gino Vijncke bedankte Herman Van de Velde voor zijn engagement tijdens zijn twee mandaten als nationaal voorzitter en daarvoor als voorzitter van regio Oost-Vlaanderen.

Kersvers voorzitter Dirk Vandeputte (gedelegeerd bestuurder/CEO Vandeputte) gaf aan op het huidige elan verder te willen gaan en nodigde de aanwezigen uit voor de walking dinner.