Talentmanagement bij kansengroepen: 3 voordelen

De TMA-methodiek van Acerta brengt de drijfveren en talenten van medewerkers in kaart en slaat de brug naar competenties. Om te laten zien dat peilen naar talenten en drijfveren ook een meerwaarde is binnen de sociale tewerkstelling, sloegen Acerta en SST vzw, de koepel van Sociale Werkplaatsen, de handen in elkaar.


Het bleek een complementaire samenwerking die beide partners veel voordelen opleverde en duidelijk maakte dat TMA ook in de sociale economie een belangrijke meerwaarde heeft.


De 3 grootste voordelen vind je op de website van Acerta.