Onderzoek zet druk op klimaatvoornemens bedrijven

Jolien Noels, sedert kort consultant bij OESO, deed aan het Londense Grantham Research Institute onderzoek naar de wereldwijde CO2-uitstoot van sectoren en bedrijven. “Investeerders zetten met ons onderzoek druk op de bedrijven om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat geeft veel voldoening.”

Jolien Noels is ook de auteur van onze inspiratienota Klimaattransitie: wat kunnen bedrijven doen? Een thema dat vanzelfsprekend nooit ver weg zal zijn op het ETION Forum 'Closing the Circle' dat doorgaat 14 september.

"De toplaag van het bedrijf moet beseffen dat klimaatverandering niet alleen een sociaal probleem is, maar dat het ook een impact heeft op de business."

Onderzoek met impact

Jolien Noels omschrijft zichzelf niet als een activiste die bedrijven moet overtuigen van de klimaatrisico’s. Dat ligt niet in de aard van de 25-jarige onderzoekster. “Met mijn onderzoek heb ik wel het gevoel dat ik impact heb en bijdraag tot de oplossing.”

Na haar studies toegepaste economische wetenschappen in Antwerpen, trok Jolien Noels naar de London School of Economics. Daar volgde ze milieu-economie, omdat het haar de meest nuttige opleiding leek. Ze ging in 2018 aan de slag bij het Grantham Research Institute, dat onderzoek doet naar de CO2-uitstoot van beursgenoteerde bedrijven. “Dat doen ze op vraag van investeerders. Zij willen weten of de bedrijven waarin ze investeren de klimaatrisico’s in hun strategie opnemen.”

Jolien Noels nam onder meer de staalindustrie, energie, olie en gas, de elektriciteits- en autosector onder de loep. Binnen die sector maakte ze benchmarks en berekende ze temperatuurscenario’s. “Hoeveel mogen die bedrijven of sectoren uitstoten wanneer ze aan een bepaalde temperatuurdoelstelling willen voldoen? We benchmarken de grote bedrijven op die temperatuurdoelstelling door hun uitstoot te delen door hun output.”

Scenario’s

De bedrijven krijgen tijd om de conclusies van het onderzoek te bekijken en te verbeteren. Er zijn drie scenario’s mogelijk. De investeerder ziet dat het bedrijf voldoende inspanningen levert om de klimaatdoelstellingen te realiseren en blijft investeren. “Bij slechte re- sultaten kunnen investeerders uit het bedrijf stappen, waardoor het moeilijk wordt voor het bedrijf om kapitaal te verzamelen. In een derde scenario zet de investeerder druk op het bedrijf om een andere richting uit te gaan. Ze worden met hun neus op de cijfers gedrukt.”