Mia Deridder

Modern verlonen

In hun inspiratienota De arbeidsmarkt in 2022: naar een nieuwe werkorganisatie’ focussen de auteurs Geert Janssens en Chris Wuytens op de impact van de krapte op de arbeidsmarkt. Die heeft gevolgen voor verschillende aspecten van het hr-beleid.

Eén ervan wordt alvast de nood aan een flexibele verloning om tegemoet te komen aan de loonverwachtingen van werknemers. Momenteel laat minder dan de helft van de bedrijven hun medewerkers zelf keuzes maken inzake het loonpakket. Maar in de steeds krappere arbeidsmarkt zal het voor bedrijven ook na de coronacrisis meer dan ooit van belang zijn om werknemers zelf mee te laten beslissen over hoe ze willen beloond worden. Voorlopig staat minder dan de helft van de bedrijven eigen loonkeuzes toe. De auteurs verwachten dat individuele loonkeuzes straks een hoge vlucht zullen nemen, onder meer omdat het mogelijk maakt dat medewerkers kunnen kiezen op basis van de levensfase of de omstandigheden van het moment.

We werken met flexibele verloningsplannen die volop het accent leggen op de keuzevrijheid van het individu.

Keuzevrijheid

SBB Accountants & Adviseurs, met expertise inzake accountancy en fiscaliteit, kwam voor zichzelf ook al tot die conclusie. HR-directeur Mia Deridder vertelt Ondernemen over het nieuwe ‘flexplan’: “Het flexibel verloningsplan legt volop het accent op de keuzevrijheid van het individu, van de medewerker. We boden in het verleden een klassiek loonpakket aan met de traditionele componenten. Maar we sprongen daar nergens echt mee uit. Daarenboven zijn componenten steeds van toepassing voor de ganse populatie of voor vaste groepen van medewerkers. Als je bijvoorbeeld een groepsverzekering aanbiedt, moet je het aan iedereen of toch voor grotere groepen van medewerkers op dezelfde manier aanbieden. Omdat we een moderne en aantrekkelijke werkgever willen zijn, hebben we — met respect voor de wettelijke regels — een analyse gemaakt van de mogelijkheden om meer individuele keuzevrijheid in de besteding van het loonpakket aan te bieden. We zijn vier jaar geleden aan de slag gegaan met ons nieuw systeem en stellen vast dat de werknemerstevredenheid, de betrokkenheid en ons werkgeversmerk een groot stuk verhoogd zijn.”

Lees het volledige artikel in Ondernemen, december 2021.