Mieke Ruys: Hoe zorg je voor tevreden medewerkers?

Fotograaf
Johan Martens

Bij Familiezorg O-Vl. staan het welbevinden van cliënt en medewerker bovenaan de agenda. De resultaten van de recente welzijnsenquête tonen aan dat die aanpak de voorbije jaren aardig gelukt is.

Mieke Ruys, algemeen directeur Familiezorg Oost-Vlaanderen was een aandachtig luisteraar tijdens Club Geluk van ETION. Al jarenlang bracht ze in haar beleid de theorie van professor Annemans onbewust in de praktijk. Meer dan 60% van haar medewerkers nam deel aan de enquête rond psychosociaal welzijn. 90% van de deelnemers gaf aan plezier te hebben op het werk. 71% heeft nog energie over na een werkdag en 86% beweert niet te worden blootgesteld aan enig risico op burn-out. Daarenboven is nog eens 97% zeker van zijn job.

Toch is Mieke Ruys niet blind voor de te verbeteren punten: “Mij bleven ook de 18,7% bij die aangaven last te hebben van ongewenst seksueel gedrag door de cliënt. Ik wil eveneens aandacht schenken aan de emotionele belasting bij onze medewerkers, die vaak werken in schrijnende hulpsituaties, wat niet evident is. Tot slot zoeken we ook oplossingen voor de zware lichamelijke lasten, zoals het tillen en heffen van cliënten.”

Flexibiliteit

Familiezorg O-Vl. streeft ernaar een zorgzame werkgever te zijn. Dat begint bij een maximale flexibiliteit. Als voorbeeld haalt Mieke Ruys de uurroosters aan. In haar omgeving kan veel, zolang de organisatie, de cliënt en de medewerker en diens team in evenwicht zijn. Zo kan wie dat wil, afwijken van de vaste uren op voorwaarde dat het team en de cliënt er niet onder lijden. “We kunnen niet op elke vraag ingaan maar promoten maximale veerkracht, zolang de zorgverlening aan onze cliënten gegarandeerd blijft.” Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld op woensdagnamiddag thuisblijven, wat zorgt voor een aangename balans tussen werk en privé. “Verder kunnen medewerkers maandelijks hun arbeidsrooster wijzigen en weekends worden nog steeds op vrijwillige basis ingevuld.”

“De verzorgende kent de cliënt het best en verdient maximale autonomie.”

Mieke Ruys wijt een gedeelte van de positieve stemming bij haar medewerkers aan de betrokkenheid die ze met haar team nastreeft. Zo werkte een vijftienkoppig medewerkersteam vorig jaar gedurende een aantal workshops de missie, visie en waarden bij. Ze onderzochten waar de organisatie op korte en lange termijn voor moest gaan. Het resultaat werd nadien met de medewerkers doorgesproken, zegt Ruys: “Die inspraak heeft voor een zekere dynamiek gezorgd. Het was geen agenda die ze moesten slikken. Ze mochten de richting mee bepalen, al is dat niet steeds gemakkelijk. We krijgen in ruil wel meer gedragenheid en ideeën waar we zelf nooit zouden zijn opgekomen.”