Met dank aan onze vluchtelingen

Fotograaf
Marinella Geerts

Orteam maakt gebruik van individuele beroepsopleidingen (IBO) van VDAB. Het systeem van stages werd in het leven geroepen om mensen gemakkelijker op de arbeidsmarkt te krijgen. Drie jaar geleden startte Abbas Husseini uit Afghanistan zo’n stage bij Orteam. Vandaag werkt hij er nog steeds.

Dieter Van Assche is medeoprichter-eigenaar van Orteam. Hij stichtte zijn bedrijf samen met twee andere vennoten. Het zijn allen orthopedische technici. Ze verlieten gezamenlijk hun vorige werkgever om Orteam op te starten. De specialist in kinderorthopedie werkt vier jaar na de oprichting ondertussen met 21 mensen. Het had dus geregeld medewerkers nodig en engageerde zich bij VDAB om gegadigden na de zes maand stage nog eens zes maand aan het werk te houden. Van Assche: “Het aspect van de vluchtelingen overkwam ons. We beslisten samen om Abbas een kans te geven, omdat we ons afvroegen of we iets moesten doen aan de situatie van die mensen.”

“Ik ben een believer. Ik zou meteen weer vluchtelingen engageren.”

Van Assche zou meteen opnieuw in zee gaan met vluchtelingen: “Ik werd een believer. De mensen die hier solliciteren zijn steeds gemotiveerd en bescheiden. Vaak zijn ze door de omstandigheden niet zo zelfzeker. Maar ze staan enorm open om bij te leren. Hun motivatie voor een inkomen en werkzekerheid zorgt ervoor dat ze er alles aan doen om te integreren.”

Lees het volledige artikel in het septembernummer van Ondernemen [PDF, 2 blz, 124 kB]

ETION

Ook ETION wil een steentje bijdragen aan de tewerkstelling van vluchtelingen. In het kader van een project in opdracht van Fedasil trachten we onze leden zo volledig te informeren over alle relevante aspecten van deze problematiek.

Zo organiseren we in al onze regio’s infosessies waarbij we focussen op zowel de obstakels als de opportuniteiten. Naast verschillende experts laten we vooral werkgevers met ervaring in de aanwerving van vluchtelingen aan het woord. Zo hadden we tijdens de sessie op 6 juni in Mechelen Dieter Van Assche en Abbas Husseini te gast. De volgende infosessies vinden plaats: