Illustratie arbeidsmarkt

Krijg vat op arbeidsmarkt 4.0

Hoe krijg je als werkgever impact op de werkgelegenheidsontwikkeling in je eigen onderneming? In deze inspiratienota bepleiten Geert Janssens (ETION) en Chris Wuytens (Acerta Consult) een aanpak waarbij de relevante invloedfactoren in kaart worden gebracht. En waarbij men vervolgens een strategie bedenkt die de eigen invloedsfeer groter maakt.

Ondernemingen hebben weinig impact op de macro-economische omgeving (cirkel of interest). Enige impact is er wel ten aanzien van structurele factoren (circle of concern) zoals demografie, technologische ontwikkelingen en beleidsveranderingen. Ondernemingen dienen hierop te anticiperen zodat ze niet voor verrassingen of voldongen feiten komen te staan.

De grootste impact hebben ondernemingen uiteraard op de bedrijfseigen factoren (circle of influence). Mensen motiveren en aantrekkelijk overkomen als potentiële werkgever, vraagt maatwerk op het niveau van de medewerkers. Individualiseren kan op verschillende niveaus: verloning (cafetariaplan), jobinhoud (rematching) en arbeidstijd of -plaats (glijdende uren, telewerken). Mensen blijvend motiveren vergt evenwel ook een adequaat opleidingsaanbod. Ook bij aanwerving wordt hier steeds vaker naar gevraagd.