persoon met een arbeidsbeperking aan de slag in een plantenkwekerij

Individueel maat­werk: inclusief antwoord op de arbeidsmarktkrapte

We spraken met Sam Vanormelingen en Liezelot Vandergucht van I-Diverso, een organisatie die de expertise bundelt van WEB en Groep INTRO. Beide vzw’s zijn begeleiders van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Sam Vanormelingen: “Individueel maatwerk is een Vlaamse tewerkstellingsmaatregel. Sinds juli 2023 kan een werkgever financiële ondersteuning krijgen als ze personen aanwerven met een erkende arbeidsbeperking. Dat geldt ook voor zelfstandigen. Het gaat om een loonpremie of een loon- en begeleidingspremie voor werkgevers en een ondersteuningspremie voor zelfstandigen.”

Liezelot Vandergucht: “De werknemer met een arbeidsbeperking moet zelf een aanvraag indienen bij de VDAB. De VDAB onderzoekt welke ondersteuningsbehoefte er is. Gaat het om een erkende arbeidsbeperking? Kan eventueel een loonpremie, of een begeleidingspremie, of beide?”

Vanormelingen: “Afhankelijk van de arbeidsbeperking loopt de premie voor twee jaar of voor vijf jaar. Daarna volgt er evaluatie. De toestand kan bijvoorbeeld gewijzigd zijn. Iemand met een tijdelijke beperking — denk aan een persoon met een psychische beperking of een depressie — kan na verloop van tijd bijvoorbeeld geen ondersteuning op de werkvloer meer nodig hebben. De loonpremie van twee jaar bedraagt 20% van het loon. Die van vijf jaar is degressief, en varieert in twee gradaties: van 40% naar 20%, of van 55% naar 40%.”

ETION: Uit cijfers blijkt dat intussen 3.500 bedrijven deze premie hebben aangevraagd. Statistieken vertellen ons dat 17% van de werkzoekenden een arbeidsbeperking hebben?

Vandergucht: “Correct. Zowat één op vijf werkzoekenden hebben een of andere vorm van beperking. Dit cijfer omvat een grote verscheidenheid, maar er is dus een grote groep beschikbaar waarvoor ondersteuning voorzien is.”

Medewerkers met een beperking die een kans krijgen, zijn dikwijls ook heel loyale werknemers.

 

ETION: Hoe evalueren jullie de maatregel?

Vandergucht: “De regeling individueel maatwerk vervangt vier maatregelen uit het verleden. Die hadden elk hun eigen regeltjes. Een hele vereenvoudiging dus.”

Vanormelingen: “Het is ook voor de bedrijven zelf een goede maatregel. De arbeidsmarkt is erg krap. Het is uiteraard een afweging of de extra noden en aandacht opwegen tegen de niet-ingevulde vacature. Ik denk dat dat meestal wel zo is. Bovendien bevorderen we zo de inclusieve tewerkstelling. Medewerkers met een beperking die een kans krijgen, zijn dikwijls ook heel loyale werknemers.”

Lees het volledige artikel in het maartnummer van Ondernemen.