Miniatuur mensen bekeken door vergrootglas

'Creatief met schaars talent'

De zogenaamde ‘war for talent’ woedt in alle hevigheid. Volgens onze jongste inspiratienota ‘Creatief met talent’ hebben werkgevers drie manieren om hiermee om te gaan.

De eerste is om het talent dat er reeds is, zo goed mogelijk aan boord te houden.

De tweede is nieuw talent aantrekken. Maar daarbij kan men beter breder kijken dan alleen naar de 100% perfecte kandidaten. De potentiële reserve zit niet alleen bij het contingent werklozen maar ook bij een grote groep niet-beroepsactieven. Ondernemingen moeten ook vermijden dat nieuwkomers vroegtijdig vertrekken. Dat vraagt om een onboarding- en preboardingtraject dat reeds begint vanaf de ondertekening van het arbeidscontract.

Een laatste piste is het aanwezige talent verder te ontwikkelen door er creatief mee om te gaan. De wet ‘Werkbaar en Wendbaar Werk’ gaf daartoe een aanzet die werkgevers en werknemers evenwel verder tot ontwikkeling moeten brengen.