Werken mensen harder voor geld?

Of mensen harder werken voor geld, is een vraag die vaak terugkomt wanneer er wordt gesproken over financiële participatie. Deelname in de winst en/of het kapitaal van een onderneming gaat echter over eigenaarschap. In een participatieve onderneming werken medewerkers niet harder voor geld maar doen ze beter hun best omdat ze zich de doelstellingen van de organisatie eigen hebben gemaakt. In die omstandigheid wordt financiële participatie zelfs een intrinsieke motivator.

Zo beloon je je medewerkers

Om medewerkers extra te motiveren, wordt al snel gedacht aan een opslag of extra loonbonus. Omdat de klassieke verloningsvormen in België nog altijd erg hoog belast worden, gaan steeds meer werkgevers op zoek naar alternatieve en fiscaalvriendelijke vormen van verloning en beloning. Maar welke mogelijkheden bestaan er zoal? En wat is voor jouw onderneming de beste keuze?

ETION-boek: Iedereen Eigenaar

De spaarzame aandeelhouder

Zinvol belonen

Zinvol belonen

Winstpremie als bonus in 8 op 1000 bedrijven

Winstpremie sinds 1 januari verfijnd

Qframe gelooft in participatief ondernemen

Collectieve winstdeelname als strategische verloningscomponent