illustratie werkgever en werknemer schudden de hand op een stapel bankbiljetten

Zo beloon je je medewerkers

Om medewerkers extra te motiveren, wordt al snel gedacht aan een opslag of extra loonbonus. Omdat de klassieke verloningsvormen in België nog altijd erg hoog belast worden, gaan steeds meer werkgevers op zoek naar alternatieve en fiscaalvriendelijke vormen van verloning en beloning. Maar welke mogelijkheden bestaan er zoal? En wat is voor jouw onderneming de beste keuze?

Kosten eigen aan de werkgever of thuiswerkvergoeding

Kosten die werknemers persoonlijk maken maar die eigenlijk ten laste zijn van de werkgever, kunnen worden vergoed onder de noemer ‘kosten eigen aan de werkgever’. Het kan bijvoorbeeld gaan om parkeerkosten, carwashkosten of een thuiswerkvergoeding die de algemene kantoorkosten dekt zoals water, elektriciteit en kantoorbenodigdheden. Omdat het administratief tijdrovend zou zijn om alle kosten via onkostennota’s te verwerken, bieden ‘kosten eigen aan de werkgever’ een interessante oplossing. Het bedrag wordt dan forfaitair geraamd op basis van administratieve instructies, waarna het vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen aan de werknemer wordt uitbetaald.

Aandelenopties of warrants

Een andere alternatieve verloningsvorm is het aanbieden van een aandelenoptie- of warrantsplan. Bij de toekenning van aandelenopties krijgen werknemers het recht om binnen een vooropgestelde termijn een aantal aandelen te kopen tegen een vastgelegde prijs of uitoefenprijs. Warrants zijn inschrijvingsrechten die de werknemers toelaten om, op een latere datum en tegen een vooraf vastgestelde prijs, aandelen te verwerven die uitgegeven worden in het kader van een kapitaalsverhoging. In beide gevallen ontvangt de werknemer dus het voordeel om aandelen te kunnen kopen tegen een vooraf vastgestelde (lagere) prijs.

De (elektrische) bedrijfsfiets

Door de toenemende files gaan steeds meer werknemers met de fiets naar het werk. Om hen hierin te ondersteunen, kunnen werkgevers een (elektrische) bedrijfsfiets aanbieden. Het gevolg hiervan is een voordeel alle aard voor de werknemer, dat vrijgesteld is van belastingen en socialezekerheidsbijdragen op voorwaarde dat de bedrijfsfiets voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt. De bedrijfsfiets kan toegekend worden als extra op het bestaande loon, of kan een deel van het brutoloon of de eindejaars­premie vervangen.

De winstpremie en CAO90

Werkgevers die toch graag een bonus willen uitkeren, kunnen dat doen in de vorm van een CAO90- of winstpremie. Zowel de CAO90-premie als de winstpremie zijn collectieve premies waarbij het bedrag van de bonus afhankelijk is van het behalen van objectieve criteria. In tegenstelling tot de winstpremie is de CAO90-premie niet gebonden aan de winst, maar aan collectieve resultaten zoals bijvoorbeeld het aantal werkongevallen of het aantal nieuwe klanten. Beide premies zijn fiscaal veel voordeliger dan een loonbonus. De CAO90-premie is financieel iets interessanter dan de winstpremie, maar de procedure van de winstpremie is eenvoudiger.

Lees het artikel in Ondernemen, december 2021.

Partner(s)