Wat als je je aandeelhouderschap in vraag stelt?

Een oude wijsheid zegt dat de voorbereiding het halve werk is. Samen met een tiental betrokken ondernemers/aandeelhouders en enkele ervaringsdeskundigen sparren we over de harde en zachte aspecten van dit vraagstuk.

We geven een forum aan persoonlijke, morele en waardengedreven vragen van de ondernemer/eigenaar en zijn entourage en gaan dieper in op deze topics:

Wat als je je aandeelhouderschap in vraag stelt?

Een oude wijsheid zegt dat de voorbereiding het halve werk is. Samen met een tiental betrokken ondernemers/aandeelhouders en enkele ervaringsdeskundigen sparren we over de harde en zachte aspecten van dit vraagstuk.

We geven een forum aan persoonlijke, morele en waardengedreven vragen van de ondernemer/eigenaar en zijn entourage en gaan dieper in op deze topics:

Deugt de aandeelhouders-overeenkomst van uw familiebedrijf?

Familiale opvolging: de informele kant is minstens even belangrijk!

Met family office goed gewapend de toekomst tegemoet

Opvolgingsproblematiek vergt ondernemerscultuur