Vicky Buelens

Wordt uw ex-medewerker een ambassadeur?

“Wie van u is ooit gedumpt geweest? En herinnert u zich dat totale gevoel van ontreddering?”, zo vraagt Vicky Buelens haar toehoorders tijdens een presentatie voor hr-managers. De managing partner bij advocatenkantoor KOBALT LEGAL aarzelt niet om die vergelijking te maken, want zij zag al te veel ontslagprocedures eindigen in menselijk leed en onproductieve procedures voor een rechtbank. In haar boek ‘Fired Up, alles wat je nodig hebt voor een correct en respectvol ontslag’ adviseert ze je hoe je een mislukking ombuigt naar een positief verhaal.

Alleen maar goede redenen

De eerste reden is natuurlijk dat je veel menselijk leed vermijdt, zo verduidelijkt Vicky Buelens. Maar ze wijst ook op zakelijke motieven. In hr-taal: offboarding is even belangrijk als onboarding. “Er gaan immense budgetten naar werving, onboarding, retentie en employer branding, maar de offboarding wordt vaak stiefmoederlijk behandeld. Handel de off­boarding dan ook niet af op een drafje, want de schade kan immens zijn, zowel intern bij de blijvers, als extern. Je wil vermijden dat de werknemer het bedrijf met een slecht gevoel verlaat en deze negativiteit gaat verspreiden via sociale media. Die imagoschade is immers niet te overzien”.

Handel de off­boarding dan ook niet af op een drafje, want de schade kan immens zijn, zowel intern bij de blijvers, als extern.

Vicky Buelens vertelt haar publiek over iemand die zij ooit ontmoette in haar praktijk. Een werknemer die heel ontevreden was over de manier waarop ze werd ontslagen, deelde haar ontslagverhaal in geuren en kleuren via LinkedIn. En de gefrustreerde ex-werknemer liet niet na om haar ex-werkgever expliciet te vermelden. Haar verhaal bereikte binnen de week 1,3 miljoen lezers, met daaraan verbonden heel veel comments. De post werd ook nog eens heel veel gedeeld. De imagoschade voor het werkgeversmerk is onschatbaar en dan hebben we het nog niet over potentiële klanten, leveranciers, etc.

Organisaties die een ontslag voorbereiden, kunnen ook vermijden dat de ontslagene naar de vakbond of naar een advocaat stapt. Maar de ambitie mag hoger liggen: mits een goede aanpak kan de ontslagene een warme ambassadeur worden voor het bedrijf. Wie dat gesprek dan voert, is minder belangrijk. “De leidinggevende, of iemand van hr,… zorg dat het iemand is die de juiste ingesteldheid heeft om dat empathisch te doen.”

En die het gesprek goed voorbereidt. Die voorbereiding is dus zeker niet exclusief juridisch. Voor haar boek kreeg Vicky Buelens niet alleen hulp van hr-mensen, maar ook van experten uit andere domeinen, om een 360-graden benadering te verkrijgen. Welke tips kan zij ons geven?

Lees het volledige artikel in het juninummer van Ondernemen.