cover Werken in een meer circulaire economie - Horizon 2035

Werken in een circulaire economie – Horizon 2035

De circulaire economie belooft een meer ecologische en duurzame wereld. Ze is het complement van een koolstofneutrale economie die we zullen moeten realiseren op basis van een ver doorgedreven energietransitie. Die transitie kreeg naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne wind in de zeilen. Dat is belangrijk, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat de circulaire transitie minstens even belangrijk is voor het reduceren van onze voetafdruk en voor het bereiken van geopolitieke strategische onafhankelijkheid.

Tweede leven

De circulaire economie houdt in dat we grondstoffen niet meer weggooien, laat staan zouden verbranden in het crematorium van de afvalverbrandingsovens. De circulaire economie zorgt ervoor dat we de energie die we reeds gebruikt hebben om grondstoffen te ontginnen en producten te maken, niet weggooien maar opnieuw gebruiken in een nieuwe keten door hergebruik en herbestemming. Een fiets, kleding, onderdelen van een smartphone,… krijgen een tweede leven. De circulaire economie vraagt niet alleen om nieuwe zakenmodellen, maar zal ook onze samenleving veranderen. Terwijl sectoren zich zullen moeten aanpassen, zullen er elders nieuwe sectoren en jobs ontstaan.

De circulaire economie vraagt niet alleen om nieuwe zakenmodellen, maar zal ook onze samenleving veranderen.

Vier scenario’s

De denkoefening van de groep experten vertrok van de vraag wat de circulaire economie en de arbeidsmarkt voor elkaar kunnen betekenen. Hoe moeten we ons voorbereiden op deze circulaire transitie? In een ver doorgedreven toekomstverkenning ‘Working in a more circular economy – Horizon 2035’ werden vier scenario’s uitgewerkt vanuit verschillende perspectieven en bovenal vanuit een gemeenschappelijke dialoog. De toekomstverkenning biedt geen pasklare antwoorden, maar wel rijke verhalen die tonen welke vragen we ons vandaag kunnen stellen om ons voor te bereiden op een duurzame toekomst.

Je kan de studie hier downloaden.

Meer info via geert.janssens@etion.be of info@kbs-frb.be.