VDAB: ‘Betere feedback geeft betere resultaten’

Wanneer een werkzoekende na een sollicitatiegesprek niet weerhouden wordt, is het belangrijk dat hij of zij voorzien wordt van de nodige sollicitatiefeedback. Aan de hand van die feedback kan de werkzoekende immers aan de slag gaan en zijn of haar competenties bijschaven. Als blijkt dat de kloof tussen de eigen competenties en de vereisten van de vacature te groot zijn, kan een opleiding of stage hulp bieden.

Ook voor de werkgever is het belangrijk om na een sollicitatiegesprek feedback te geven. Aan de hand van deze feedback kan de bemiddelaar immers aan de slag om andere, meer geschikte kandidaten te vinden. Op die manier verhoogt de kans op een snel en efficiënt ingevulde vacature. De feedback van de werkgever is dus onmisbaar in de matching tussen werkgever en werkzoekende.

In 2017 werd er in totaal 23.481 keer sollicitatiefeedback genoteerd. Dit cijfer kan beter. Zeker met het hoge aantal vacatures wil VDAB elke werkgever aanmoedigen om feedback te geven na elke sollicitatie.

Registratie

Je kan deze feedback als werkgever registeren op verschillende manieren. Bij voorkeur registreer je dit zelf in ‘mijn vdab’ via de sollicitatiefeedback-knop. Daarnaast kan je ook terecht op het formulier op vdab.be/sollicitatiefeedback, waar je aan de hand van eenvoudige invulvelden feedback kan geven over een sollicitant. Tot slot kan je ook feedback geven aan je contactpersoon bij VDAB.

In 25% van de gevallen registreert de werkgever zelf de feedback. In de overige 75% van de gevallen gebeurde dit door de VDAB-bemiddelaar. VDAB streeft ernaar om rechtstreeks sollicitatiefeedback te krijgen van werkgevers voor alle vacatures.

Meer informatie vind je op vdab.be/sollicitatiefeedback.