Oudere werknemers presteren even goed

Acerta vroeg 388 panelleden naar hun visie over de tewerkstelling van oudere werknemers. Uit hun feedback werd vastgesteld dat werkgevers hun werknemers boven de 55 jaar heel positief beoordelen. Nochtans is die positieve appreciatie niet echt het resultaat van een specifieke HR-aanpak.

Werknemers boven de 55 scoren in de ogen van hun werkgevers bijzonder goed op nogal wat aspecten van het werknemerschap, in de meeste gevallen zelfs beter dan de jongere collega’s. Werkgevers zeggen over hen dat ze meer betrokken zijn bij de organisatie, meer respect tonen, hogere kwaliteit afleveren, meer collegiaal zijn,…. Neen, er blijkt voor werkgevers geen reden te zijn om werknemers boven de 55 minder hoog in te schatten dan jongere, integendeel.

“Bijna 9 op 10 geeft 55-plussers een minstens even goede score als jongeren.”

Ongeveer een kwart van de respondenten meent dat werknemers boven de 55 slechter scoren dan hun jongere collega’s op het vlak van duur en frequentie van kortstondig absenteïsme en op het vlak van flexibiliteit. Hier tegenover staat een grotere groep van ongeveer 30% die meent dat ze op die kenmerken juist beter scoren dan hun jongere collega’s. 1 op 5 van de respondenten vindt wel dat oudere werknemers minder productief zijn dan jongere, terwijl slechts een kleine 10% het tegendeel beweert.

Valkuil

Dat werkgevers tevreden zijn over werknemers boven de 55  is misschien wel net de valkuil. Ze voelen namelijk niet de noodzaak om die groep anders te benaderen of specifiek op hen in te zetten, “want ze zijn toch goed bezig”.

Maar de verbeterpunten die de werkgevers opsommen, zijn allemaal zaken die met een goed retentiebeleid op te lossen zijn. En dat mag zeker creatiever dan extra vakantie te geven, wat bij 51% van de werkgevers blijkbaar de eerste reflex is.