lego-mannetje met aktentas stapt voorbij letterblokjes die de zin we're hiring vormen

Open hiring: soelaas voor talentschaarste

Zorgband Leie en Schelde is een publiek zorgbedrijf, dat in 2020 werd opgericht en alle ouderenzorgvoorzieningen van de OCMW’s van Laarne, Destelbergen, Merelbeke en Nazareth clustert. Vanuit de hoofdzetel, het Provinciaal Zorgcentrum in Lembergen, worden de verschillende diensten aangestuurd. Dat gaat van alle mogelijke thuiszorgdiensten, over karweidiensten, minder-mobiele centrales, ergo aan huis tot een cluster woonzorg, vijf woonzorgcentra, een revalidatieziekenhuis, een honderdtal serviceflats en drie dagverzorgingscentra.

Experiment

Toen UGent in de zomer van 2021 de mogelijkheid opperde om van klassieke aanwerving over te gaan tot open hiring en met het gegeven te experimenteren, ging Zorgband Leie en Schelde daar gretig op in. Open hiring betekent dat alle mensen — ongeacht hun afstand tot de arbeidsmarkt, hun voorgeschiedenis en hun achtergrond — de kans krijgen om te werken, zonder dat daar een sollicitatieprocedure voor voorzien is. De kandidaat meldt zich aan en beslist of hij/zij wil tewerkgesteld worden binnen de organisatie.

Githa Praet en Jamie Hindryckx van Zorgband Leie en Schelde
Githa Praet en Jamie Hindryckx van Zorgband Leie en Schelde

De omgekeerde wereld, weet Githa Praet, algemeen directeur bij Zorgband Leie en Schelde: “Het is dus niet de werkgever die selecteert op basis van ervaringen en competenties. Iedereen krijgt de kans zich aan te melden en te beslissen of er een match is met de organisatie. De rollen worden omgewisseld, de kandidaat stelt de vragen en beslist. Wat de aanwerving betreft, is het letterlijk first come, first served.”


 

Wennen

Op deze manier krijgt iedereen een kans om aan de slag te gaan. Wie zich eerst aanmeldt en het ziet zitten, krijgt — of liever: néémt — de job. Pas nadien wordt gekeken welke competenties aanwezig zijn en welke begeleiding een mentor kan aanreiken. Dat was even wennen voor wie mensen in zijn/haar afdeling binnenkrijgt, getuigt Jaimie Hindryckx, hr-verantwoordelijke bij Zorgband Leie en Schelde: “De dienstverantwoordelijken beslissen niet langer zelf wie bij hen aan de slag gaat en dat vergde aanpassing. We moesten de verantwoordelijken meenemen in de nieuwe spelregels en hen laten loskomen van hun eigen beslissingsrechten.”

We krijgen mensen binnen die anders wellicht zelfs geen sollicitatiegesprek zouden overleven.

Zorgband Leie en Schelde vond vooral heel moeilijk mensen voor de dienstenchequesonderneming, dus werd beslist om het experiment te starten met het beroep van poetshulp. Jaimie: “We hebben ingezet op attractieve en transparante vacatureteksten om mensen te overtuigen en hun interesse te wekken. Wie daar de eerste vinkjes kan zetten, kan zich naar de werkplaats begeven en zich verder bevragen. Wie zich fysiek eerst meldt, kan zich inschrijven en onmiddellijk starten.” Wie start, krijgt een contract van drie maanden. Deze aanpak neemt de plaats in van een lange en voor velen onmogelijk haalbare procedure, vult Githa aan: “Na de opstart volgt wel een ‘on the job’-begeleiding en een beoordeling. Er is opvolging na een kort gesprek om de spelregels uit te leggen. We krijgen mensen binnen die anders wellicht zelfs geen sollicitatiegesprek zouden overleven.”

Lees het volledige artikel in het septembernummer van Ondernemen.