Nell Watson te gast op ETION Forum: Naar een ethisch orakel

Welke beslissingen willen we overlaten aan technologie?’, zo luidt een centrale vraag op het ETION Forum op 11 september in Gent. Nell Watson, technologie-ondernemer en een van de keynotesprekers op het Forum, schetst een tegelijk verbluffend en toch realistisch beeld van hoe ver en hoe snel het kan gaan. Maar de link die ze legt met ethiek, die is pas echt fascinerend.

"Zodra machines ons beter zullen begrijpen, zullen we meer betekenisvolle relaties hebben met machines."

Nell Watson gelooft in de mogelijkheid om onze ethische besluitvorming te verbeteren door technologie. Nell Watson: “Ik acht het mogelijk om te komen tot een exponentieel versnellende ethiek die onze maatschappij kan transformeren. Met dat ‘exponentiële’ verwijst ze naar de exponentiële versnelling die veel sectoren doormaken door de digitalisering. Nell Watson: “Neem nu genetica; het tijdperk van de pipetten is nu definitief voorbijgestreefd door computergebaseerde methodes. Tegelijk daalden de kosten van die actie gigantisch. Maar op het vlak van filosofie zie je dat niet. Filosofie is de voorbije 2000 jaar nauwelijks geëvolueerd. Academici analyseren een probleem gedurende vijf jaar, schrijven een paper en niemand slaat er verder enige acht op. Dat kan beter."

"Als onze maatschappij de stormen en het tumult wil overleven die worden veroorzaakt door de snel evoluerende technologie, dan hebben we machines nodig die waarden begrijpen en ethische inzichten hebben. Machines zullen immers onze raadgevers worden en ons gidsen bij heel wat beslissingen. Dus zullen ze moeten begrijpen wie we zijn als menselijke wezens en ze zullen moeten kunnen beslissen op zodanige wijze dat het voor ons aanvaardbaar en goed is.”