Naar integratie door werk via Jobroad

Fotograaf
Dries Decorte

Accent Jobs bouwde reeds aan actieve arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Vanuit deze expertise groeide in 2016 het idee om derdelanders aan arbeid te helpen. Het project werd JOBROAD gedoopt en zette ondertussen ruim 500 vluchtelingen aan het werk.

Joachim Commeene is projectmanager Integration bij Accent Jobs. Met zijn team begeleidt hij het JOBROAD-project. Het vertrekt vanuit een visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Drie jaar geleden was er een grote instroom van derdelanders in ons land aan de gang. Dat blijft tot op vandaag een actueel Europees verhaal. “We hebben het idee opgevat om een project op te starten met als doelstelling deze mensen via arbeid beter te integreren in onze maatschappij. Het betreft vooral mensen uit Syrië, Afghanistan, Irak, Iran, maar ook landen als Eritrea, Ethiopië en Somalië. We willen de betrokken kandidaten binnen het jaar na hun inschrijving activeren op de arbeidsmarkt in een duurzaam traject met als einddoel een vast contract.”

Praktisch

Het JOBROAD-initiatief vertrekt vanuit het principe dat een job het integratieproces echt versnelt, maar ook vanuit de meerwaarde die diversiteit op de werkvloer biedt.

In een eerste fase komen deelnemende bedrijven en organisaties die werken met de specifieke doelgroep (VDAB, OCMW, Agentschap Integratie en Inburgering, VFU, CVO, Leerpunt, CAW, ...) samen om de openstaande vacatures te bespreken. Er wordt gemikt op een sterke lokale betrokkenheid van zowel werkgevers als sociale partners.

In een tweede fase worden kandidaten gescreend door Accent en VDAB, om zo een match te vinden tussen de aangereikte vacatures en de instroom van kandidaten via bemiddelaars en begeleiders.

In een derde fase wordt tot slot een rondleiding in het betreffende bedrijf georganiseerd met de geselecteerde kandidaten. Ze maken kennis met de jobinhoud en met de cultuur van de bewuste organisatie. Onmiddellijk erna volgen sollicitatiegesprekken tussen de kandidaten en de hr-managers of de hiring managers. Na de gesprekken volgt een evaluatie waarin alle mogelijke vormen van opstart via artikel 60, werkplekleren of uitzendarbeid worden bekeken.

"We willen de betrokkenen binnen het jaar na hun inschrijving activeren op de arbeidsmarkt."

Resultaten

Het project leidde op twee jaar tijd tot het tewerkstellen van 502 vluchtelingen. Vijftien percent van hen kwam reeds in een vaste job terecht. 30% is op vandaag nog aan de slag als uitzendmedewerker via Accent of andere uitzendbedrijven, en 55% volgt een stage of opleiding.

Commeene: “Ook al begint het vaak met uitzendarbeid, we mikken steevast op duurzaamheid en doorstroommogelijkheden. Dat geldt eveneens als we beginnen via werkplekleren. Iets meer dan de helft van de mensen volgt een stage of opleiding en kan nadien doorgroeien. We vonden reeds 150 bedrijven die zich engageerden om mee te werken. Van wie aan de slag ging, waren 90% mannen. Tachtig percent van de tewerkgestelden waren laag- of midden geschoold. We zijn ondertussen een nevenproject gestart voor hooggeschoolden.”