Bestuurskamer

Naar een efficiënte raad van bestuur

Raden van bestuur moeten alles doen wat nodig is voor het realiseren van het doel van de organisatie, zo omschrijft het in 2019 hernieuwde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de kerntaak van het bestuursorgaan. Maar hoe gaan die bestuursorganen daarbij te werk? Welke elementen bepalen of een raad van bestuur goed werk aflevert of mank loopt?

Elementen van groepsdynamiek en individuele ingesteldheid, eerder dan juridische vaardigheden, spelen hierin een belangrijke rol.

In deze inspiratienota gaan we na welke factoren een positieve rol kunnen spelen in de efficiënte werking van een raad, en welke andere factoren eerder voor veel stress zorgen. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de bijzondere positie van de voorzitter als aan de rol van de andere bestuurders.