Verpleegkundige trekt handschoenen aan

Maakt corona een einde aan knelpuntberoepen?

Elk jaar onderzoekt VDAB voor welke beroepen de invulling van vacatures moeilijker verloopt dan voor andere beroepen. Het resultaat is de knelpuntberoepenstudie. Dit jaar een lijst van maar liefst 190 beroepen. Wie dus op zoek is naar werkzekerheid, kiest best voor een beroep uit dit lijstje.

Wat is een knelpuntberoep?

Er zijn drie mogelijke oorzaken waarom een vacature moeilijk in te vullen is:

 • Kwantitatief tekort: er is een te lage uitstroom uit het onderwijs, bijvoorbeeld omdat te weinig studenten die richting kiezen of omdat er geen schoolopleiding voor bestaat.
 • Kwalitatief tekort: de kandidaten beschikken niet over de gevraagde competenties.
 • Specifieke arbeidsomstandigheden: weekendwerk, laag loon, zwaar werk, stress...
Corona-knelpuntberoepen

De lijst ziet er dit jaar ietsje anders uit dan andere jaren. Zo is er sprake van een aantal ‘corona’-knelpuntberoepen. Dat zijn beroepen die vandaag misschien iets minder knellend zijn door de coronamaatregelen, maar waarvan VDAB verwacht dat er opnieuw een tekort zal zijn na de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan horecaberoepen, kappers, redders, schoonmakers, kelners en rijinstructeurs. De vrees leeft dat bij de heropstart nieuwe aanwervingen nog moeilijker zullen zijn omdat sommige werknemers de sector verlaten en kiezen voor meer werkzekerheid in een andere sector.

Nieuwkomers en klassiekers

De oorzaak van het knelpunt ligt niet altijd enkel bij een tekort aan kandidaten of een gebrek aan scholing. De kloof tussen de verwachtingen van kandidaten en werkgevers is soms groot. Om die reden is medewerker personeel één van de nieuwe knelpuntberoepen. Het is een complexe job en er zijn hoge eisen wat betreft de communicatieve vaardigheden en assertiviteit.

Bij andere beroepen bemoeilijken de specifieke arbeidsomstandigheden een vlotte invulling van de vacatures. Het gaat dan bijvoorbeeld om opvoeder-begeleider of verhuizer. Opvoeders doen vaak nacht- en weekendwerk. Dat maakt de combinatie met een gezinsleven moeilijker. Voor verhuizers geldt het imago van het beroep dan weer als grootste issue.

Uiteraard zijn er ook enkele klassiekers die het lijstje vervolledigen. De zorg-, bouw- en IT-sector kennen nog steeds de grootste aantallen knelpuntberoepen.

In de Top 10 vinden we:

 • Verpleegkundige
 • Technicus industriële installaties
 • Conducteur bouw/werfleider
 • Schoonmaker bij mensen thuis
 • Onderhoudsmecanicien
 • Calculator bouw
 • Technicus studiebureau bouw
 • Bestuurder trekker-oplegger
 • Analist ontwikkelaar ICT
 • Boekhouder-accountant

Lees de volledige studie op vdab.be/trends.