Kansen voor kmo’s in een digitaal tijdperk

De vierde industriële revolutie zet aloude principes en gewoonten onder druk. Niet alleen distributie en retail, ook de industrie en tal van dienstensectoren worden door elkaar geschud als gevolg van technologische verandering. Voor onze bedrijven is het zaak om een plan klaar te hebben voor de ‘day after tomorrow’. Dat is geen uitgekiend draaiboek maar eerder een visie op de toekomst die ruimte laat voor experiment. Een digitaal businessmodel moet je zelf uitvinden.

Onderneming van de toekomst

Ondernemingen moeten er zich van bewust worden dat het hun tijd niet meer zal duren. De disruptieve golven als gevolg van technologische verandering ogen klein maar nemen snel in kracht toe. Voor men het beseft, zit men op een eiland. Om dat te voorkomen, moeten ondernemingen een netwerk vormen waarmee ze de getijdekrachten kunnen weerstaan. Digitale platformen met klanten, leveranciers en andere stakeholders creëren nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie, ook voor kmo’s. De uitdaging is niet om de nieuwe Amazon te worden, maar wel om binnen het eigen ecosysteem gebruik te maken van de mogelijkheden die voor het grijpen liggen.

"Digitale platformen met klanten, leveranciers en andere stakeholders creëren nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie."

Het is cruciaal dat ondernemers beseffen dat voor de eerste keer in de geschiedenis een aantal technologische revoluties zowel economisch betaalbaar als technologisch behapbaar zijn geworden. Het gaat dan onder meer om ‘big data’, digitalisering van processen, ontwikkeling van artificiële intelligentie met onder meer slimme algoritmes, het inschakelen virtuele realiteit en chatbots,…

De onderneming van de toekomst wordt een netwerk waarbij alle goederen- en datastromen worden gedigitaliseerd en waarbij deze informatie vervolgens wordt gebruikt om de klantentevredenheid te verhogen alsook om de efficiëntie te optimaliseren.

Geen vrijblijvende oefening

De vierde industriële revolutie zal de zogenaamde ‘business intelligentie’ naar een hoger niveau stuwen. De ervaringen van pioniers met deze nieuwe toepassingen zijn veelbelovend maar tonen aan dat het geen vrijblijvende oefening is. In de beginfase dient de bedrijfsleiding de nodige tijd en financiële ruimte te creëren opdat zou kunnen worden geëxperimenteerd met de nieuwe toepassingen. Gaandeweg stelt men vast dat digitalisering vraagt om een fundamentele aanpassing van het organisatiemodel. Een webwinkel is goed maar om de service die de klant daarbij verwacht waar te maken, moet je de productie en logistiek daarop afstemmen.

Bedrijfsmodellen zullen dus grondig moeten worden aangepast maar onoverkomelijk is dat niet. Onze kmo’s beschikken over een aantal troeven. Familiale ondernemingen kunnen snel beslissen en zijn wat dat betreft strategisch wendbaar. In kmo’s staat de bedrijfsleiding vaak dicht bij de werkvloer.

De aan de gang zijnde technologische verandering vergt een karrenvracht aan goed opgeleide en gemotiveerde mankracht. Ondernemingen die een verschil willen maken, zullen sterk moeten inzetten op opleiding en vorming. Onderzoek van Acerta toont aan dat werknemers bereid zijn tot omscholing maar wel verwachten dat de werkgever het initiatief neemt. Ook hier kunnen kmo’s het verschil maken.

Tot slot kunnen familiale kmo’s snel overgaan tot de uitbouw van minder hiërarchische en meer decentrale beslissingslijnen. Dat is een grote troef in een digitaal tijdperk waar ruimte tot experiment, snel beslissen en creatief denken het verschil maken.

Connect or Collapse!

Op 17 september organiseerde ETION een forum met 600 deelnemers over kansen voor kmo’s in een digitaal tijdperk. Keynote was Peter Hissen (Nexxworks). Sprekers: Marion Debruyne (decaan Vlerick), Martine Reynaers (CEO Reynaers Aluminium) en Lise Conix (sustainability manager bij Schoenen Torfs).