Het ABC van werknemerstevredenheid

Fotograaf
Shutterstock

In de derde sessie van het ETION-vierluik ‘Club Geluk’ focuste professor Lieven Annemans op de relatie tussen werk en geluk. De trekker van het Nationaal Geluksonderzoek ging met zijn publiek op zoek naar wat tevredenheid op het werk oplevert en welk het verband is met het levensgeluk.

Annemans is een gezondheidseconoom en nam dan ook de tijd om eerst even stil te staan bij het gegeven dat gezondheid een belangrijke impact heeft op hoe de bevraagden het geluk in hun werk en leven scoren. “Zowel de mentale als de fysieke toestand hebben een belangrijke invloed.” Het gaat overigens niet goed met de Belg op dat vlak. Volgens het ‘Gezonderzoek’ van NN ligt de biologische leeftijd van de gemiddelde werkende landgenoot zes jaar hoger dan de kalenderleeftijd. Dat heeft te maken met de slechte levensstijl van de Belgen. Overgewicht (48%), stress of angst (47%), een inactieve levensstijl (45%) en roken (33%) zijn de hoofdoorzaken.

“Werkgerelateerde factoren zijn direct of indirect gelinkt aan algemene levenstevredenheid. Maar er is — gelukkig — meer dan enkel het werk…”

Uit de bevraging blijkt dat — binnen de actieve bevolking — de niet-werkenden gemiddeld significant lager scoren op tevredenheid met de dagelijkse hoofdactiviteit (4,8) dan de werkenden (6,8). 43% is zeer tevreden met zijn werk en scoort minimaal 8 op 10, terwijl 23% van die werkenden ontevreden is en 5 of minder scoort.

Annemans: “Opvallend is dat hoe tevredener men is met de hoofdactiviteit, hoe tevredener men is met het leven. Bij de werkende bevolking verklaart tevredenheid met het werk 23,3% van de levenstevredenheid. Een belangrijke bemerking naar werkgevers: een ondernemer moet dus niet alle factoren van geluk in het leven van zijn werkgevers op zijn schouders willen nemen. Bovendien speelt ook de persoonlijkheid van de werknemer hier mee.”

  • Lees het volledige artikel in het septembernummer van Ondernemen [PDF, 2 blz., 116 kB]