#ETIONforum19 over de betekeniseconomie


Waarom werken mensen? Waarom kiezen consumenten voor een bepaald product? Waarom bestaan we als organisatie? Onder de noemer ‘The meaning of WHY’ stond het ETION Forum 2019 in het teken van de betekeniseconomie. Een economie die draait om de behoefte van de mens aan zin en betekenis.

"Een vervullend leven is nagenoeg onmogelijk zonder betekenisvol werk."

Betekenis centraal

Keynotespreker was de Amerikaanse ondernemer Aaron Hurst, auteur van ‘The Purpose Economy’. Hij ziet in de opkomende betekeniseconomie de opvolger van de informatie-economie die de afgelopen decennia dominant werd en vooral op data gebaseerd is.

Maar mensen zijn veel meer dan cijfers en data. Mensen zijn betekenisgerichte wezens. We hebben behoefte aan betekenis en willen die ook meer dan ooit terugvinden in onze professionele bezigheden. Onderzoek van het door hem opgerichte ‘purpose-platform’ Imperative toont aan dat een vervullend leven nagenoeg onmogelijk is zonder betekenisvol werk. De betekeniseconomie haakt daarop in door betekenis centraal te zetten in de ontwikkeling van producten en diensten, in het aansturen van organisaties of in het bijdragen aan maatschappelijk welzijn.

Getuigenissen en filosofisch intermezzo

Een duogesprek onder leiding van Lisbeth Imbo (VRT) bracht twee getuigenissen van bedrijven die de betekeniseconomie in België in de praktijk brengen. Bie De Backer, HR-directeur Human Resources en Communicatie bij bouwonderneming Durabrik, wees op het belang van waarden en de kans op persoonlijke ontwikkeling in het verbinden en vormen van medewerkers. Greet Vanderheyden, Senior Sustainable Development Manager bij voedingsbedrijf Alpro, benadrukte dat een positieve maatschappelijke impact maken niet alleen een keuze is, maar ook een noodzaak. Klanten en leveranciers leggen de lat steeds hoger in het afleveren van kwaliteitsvolle maar ook betekenisvolle en eerlijke producten.

Prof. Ignaas Devisch van UGent bracht een filosofisch intermezzo over het belang van zingeving voor de individuele gezondheid. Refererend naar het model van positieve gezondheid dat o.a. door gezondheidsfonds CM wordt gehanteerd, legde hij uit dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn. Gezondheid is in de mogelijkheid zijn om een betekenisvol leven te leiden. Dat betekent dat men niet alleen fysiek gezond is, maar ook op vlak van mentaal welzijn en zingeving een vervullend leven leidt.

Onderzoek

ETION-businessfilosoof Jochanan Eynikel bracht ten slotte enkele puzzelstukken van The meaning of Why samen vanuit een onderzoek van ETION en Acerta over de betekeniseconomie in Vlaanderen. Daaruit bleek een sterke ambitie om de economie betekenisvoller te maken. Zoals in de wil om werk zinvoller te organiseren en in het even grote belang dat ondernemers hechten aan economische doeleinden zoals winst en omzet, als aan immateriële doeleinden zoals duurzaamheid en medewerkerstevredenheid. Vanuit die analyses sloot hij af met enkele bouwstenen voor betekenisvolle organisaties: authenticiteit, maatschappelijke bijdrage, sociale verbondenheid en een betekenisvol doel of ‘purpose’.

Kernthema

Met de betekeniseconomie zat het thema van #etionforum19 helemaal op het kernthema van ETION. Als forum voor waardengedreven ondernemen is niet ‘het wat’ of ‘hoe’ maar ‘het waarom van ondernemen’ al sinds haar ontstaan de kern van de ledenbeweging, zo besloten ETION-voorzitter Dirk Vandeputte en algemeen directeur Gino Vijncke de avond.