Twijfelende kip

ETION Forum 2021: De kracht van twijfel

Wanneer je de termen ‘twijfel’ en ‘creativiteit’ samen googlet, vind je vooral artikels over hoe twijfels iets zijn waartegen we moeten vechten om creatief succesvol te kunnen zijn. Volgens deze artikels zou twijfel onze creativiteit verlammen. Twijfel lijkt in het algemeen vaak tegenover succes te staan. Ook komen in de media voornamelijk mensen aan het woord die vol vertrouwen hun zaak bepleiten. Of het nu bedrijfsleiders, experten of politici zijn, twijfel tonen zit er niet in. Twijfel wordt dan ook als een zwakte aanzien.

Nieuwe ideeën ontstaan daar waar we de status quo in vraag stellen.

Onze nood aan zekerheid

En dat is volstrekt begrijpelijk. Als mens zijn we op zoek naar zekerheid. In 1972 schreef de psycholoog Jerome Kagan al dat het ‘oplossen van onzekerheid’ een van de factoren is die een heel grote invloed hebben op ons gedrag. We zoeken zekerheid daar waar er geen te vinden is.

De sociale psycholoog Arie Kruglanski beschrijft de zoektocht naar ‘cognitive closure’ als ‘het verlangen van individuen naar een duidelijk antwoord op een vraag en een afkeer van ambiguïteit’. Het proces verloopt volgens hem in twee fases. In de eerste stap, ‘seizing’, worden we gedreven om snel een antwoord te vinden op onze vraag. We gebruiken alle informatie die we tegenkomen zonder die per se te gaan verifiëren. In de tweede fase, ‘freezing’, zijn we gedreven om de closure die we in de eerste fase bereikt hebben, zo lang mogelijk te behouden. We bevriezen als het ware onze kennis en negeren informatie die hiertegen ingaat. En ons vertrouwen in de juistheid van ons antwoord neemt toe. We vrezen onzekerheid omdat we dan geen controle meer hebben. Zolang we zeker weten wat er gebeurt, kunnen we daarop anticiperen. Maar die zekerheid is al te vaak een illusie.

  • Lees het volledige artikel in het juninummer van Ondernemen [PDF, 2 blz., 130 kB].
     

ETION Forum 2021

Op 15 november vindt het ETION Forum ‘De Kracht van de Twijfel’ plaats in de Ghelamco Arena in Gent.

Alan Iny

Voor keynotespreker Alan Iny, Global Leader en Director voor creativiteit en scenario’s bij de Boston Consulting Group, gaat de oude management mantra van het out-of-the-box denken lang niet ver niet genoeg. Revolutionaire ideeën ontstaan in nieuwe dozen! In zijn internationale bestseller ‘Thinking in New Boxes: A New Paradigm for Business Creativity’ werpt hij een nieuw licht op creativiteit. Innoveren doe je door gangbare perspectieven uit te dagen, door vragen te stellen en open te staan voor een onbeperkte reeks mogelijke antwoorden.

Verder gaan we in gesprek met ondernemers over hoe zij hun assumpties in vraag stellen en dit leidt tot creativiteit.