Jan Toye

Een warm Vlaanderen voor veerkrachtige jongeren

Jan Toye, de vroegere eigenaar van brouwerij Palm, startte na de zelfdoding van zijn zoon het Fonds GavoorGeluk, een stichting van openbaar nut, op. Dat deed hij samen met Marc Vande Gucht, wiens dochter uit het leven stapte. Ze willen jongeren helpen veerkrachtig te worden, als universele preventie van depressie en zelfdoding. Daarvoor werken ze samen met scholen, steden, hulpverleners en beleidsmakers.

“Na het verlies van mijn zoon waren mensen verwonderd dat ik durfde te zeggen dat hij zelfmoord had gepleegd. Zelfdoding is nog altijd een hardnekkig taboe. Aanvaarding heeft mij geholpen. Het had ook geen zin om mij te verliezen in de schuldvraag, maar ik wilde wel samen met Marc begrijpen waarom jonge mensen, zoals onze kinderen, afhaken. Het werd een zoektocht naar wat wij beter hadden kunnen doen om hen te begeleiden en het klankbord te geven waar zij nood aan hadden. Nu willen wij voor andere jongeren doen wat wij voor ons eigen kind niet meer kunnen.”

Problemen voorkomen

De cijfers liegen er niet om. Alle onderzoek in Vlaanderen toont aan dat een op de vijf jongeren met psychische problemen kampt. Een op de vier wordt gepest. Iedere dag stapt een jongere uit het leven. De wachttijden voor psychische hulpverlening lopen hoog op. Onderzoek toont ook aan dat drie kwart van de psychische stoornissen op latere leeftijd hun oorsprong hebben vóór de leeftijd van 27 jaar.

“Daarom zetten we in op kinderen en jongeren, de preventie met de hoogste opbrengst”, legt Jan Toye uit. “Als kinderen zich van jongs af aan goed in hun vel voelen en als we jongeren meer veerkracht en sociaal-emotionele vaardigheden meegeven, kunnen we veel problemen op latere leeftijd voorkomen zoals eetstoornissen, zelfverminking, drugs, alcohol, depressie, burn-out en zelfdoding, maar ook ongekwalificeerde schoolverlaters en absenteïsme. Harvard toont met haar ‘Grant Study’ overtuigend aan dat het versterken van veerkracht, verbondenheid en hechte vriendschap de psychische problemen met de helft verminderen.”

Mijn zoon zei me ooit: ‘papa, ik ben jouw asset niet’. Nu pas begrijp ik het.

De puberteit is een cruciale periode voor het ontdekken van de eigen identiteit en de aanvaarding ervan. Beantwoorden aan de eisen van de groep of aan de verlangens van de ouders kan verstikkend zijn. “Het kan beletten te worden wie je bent. Mijn zoon zei me ooit: ‘papa, ik ben jouw asset niet’. Nu pas begrijp ik het. Kinderen zijn je bezit niet. Je hebt als ouder alleen het voorrecht om hen bij te staan in de ontdekking en de aanvaarding van wie ze zijn, van wat hun talenten zijn en die te helpen ontwikkelen en te passioneren.”

Volgens Jan Toye moet er tijdens de persoonsontwikkeling naast aandacht voor kennis en vaardigheden, evenwaardige aandacht zijn voor de ontwikkeldomeinen die leiden tot veerkracht: zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, verbondenheid met zichzelf en met anderen, muzische expressie en vitaliteit.

Lees het volledige artikel in het decembernummer van Ondernemen.