Mannetje met balans in de handen

De waardenfluisteraar

Meer en meer groeit het besef dat eigenbelang en korte termijn denken de kern vormen van de crisissen waar we vandaag mee geconfronteerd worden. De succesvolste ondernemingen in de eenentwintigste eeuw zullen diegene zijn die aansluiting vinden met de waarden in de samenleving.

In elke onderneming zijn waarden aan het werk. Dat wil nog niet zeggen dat elke organisatie ook waardengedreven is. Dat is ze pas als ze een integraal waardenspectrum hanteert én erin slaagt de gekozen prioriteitswaarden ook écht tot leven te brengen.

In deze beleidsnota reiken we een stappenplan aan om waarden concreet in de bedrijfspraktijk te implementeren. Maar eerst onderzoeken we wat waarden eigenlijk zijn en hoe ze de werking van een onderneming fundamenteel bepalen.