De overkapping: zorgvuldig stakeholdermanagement

Hoe ontwarde ‘overkappingsintendant’ Alexander D’Hooghe de discussie over de Antwerpse ring? Cruciaal blijkt een beproefde methode om stakeholders breed en intensief te betrekken.

Op een ETION-lunchgesprek in het voorjaar grapte Alexander D’Hooghe nog dat “de partijen tenminste al samen koffie drinken. Ze brengen al koekjes mee naar onze vergaderingen.” D’Hooghe trof er dan ook “een gepolariseerde situatie aan waarin elke dialoog gewoon onmogelijk was. Zowel bij de BAM als binnen actiegroepen zitten absoluut competente mensen, maar op vergaderingen zakte de temperatuur onder nul. We vertrokken dan ook met een historiek van gekwetste partijen, dus er is wat psychotherapie nodig.”

"Het is héél belangrijk dat het dossier niet gepolitiseerd raakt en nooit geassocieerd wordt met een kleur, een strekking..."

De koekjes en de koffie dienden niet om koffiekletsen te animeren. D’Hooghe: “Als er vandaag een ‘Kompas’ klaarligt (het document heet voluit ‘Kompas voor een ambitieuze stadsregionale transformatie door overkappingen en leefkwaliteitsprojecten voor de Antwerpse regio) is dat “het resultaat van veel eigen werk, maar ook van meer dan 200 consultaties en workshops. Stel u daar geen praatbarakken bij voor, maar ernstig denkwerk in groepen van experten.”