AI in toegepast in de autoindustrie

De gevolgen van AI voor economie en arbeidsmarkt

Met de komst van Chat GPT drongen de mogelijkheden van artificiële intelligentie door tot bij een groot publiek. Op 1 week tijd steeg het aantal gebruikers van nagenoeg niets naar meer dan 100 miljoen. Dit succes heeft zowel de mogelijkheden als de gevaren van AI opnieuw onder de aandacht gebracht.

Naast allerlei ethische bezorgdheden zijn er tal van andere maatschappelijke bekommernissen. Vooral het feit dat nu ook niet routinematige taken en zelfs creatieve opdrachten, door deze zogenaamde generatieve AI kunnen worden uitgevoerd, roept toch wel vragen op. Zowel rond het toekomstige welzijn van medewerkers op de werkvloer als de mate waarin menselijke arbeid is opgewassen tegen al dit technologische geweld. In deze video vatten we de belangrijkste actuele inzichten daaromtrent samen.